Svenska Akademien

Teologer kan inte förknippas med maktmissbruk och övergrepp

Har teologins anseende tagit skada av händelseutvecklingen inom Svenska Akademien? Teologen Jayne Svenungsson har inte begärt utträde utan sitter kvar. Med tanke på alla stolar som redan nu är tomma riskerar Svenugsson att framstå som lydig, lojal och misogyn, anser debattör Helena Myrstener.

Många var så glada när Jayne Svenungsson valdes in i Svenska Akademien. Äntligen, en teolog! Äntligen skulle teologin erkännas och beaktas i Sveriges kulturella finrum. Med Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, bekräftades teologin som akademiskt forskningsområde och som nödvändig bildning för att förstå litteratur och människans komplexitet, hennes livsfrågor och andlighet.

Nu har glädjen vänts till undran: Har teologins anseende tagit skada av händelseutvecklingen inom Akademien? Krav hörs på att alla kvarvarande ledamöter ska avgå för att börja om på ruta ett. Teologen har inte begärt utträde utan sitter kvar. Med tanke på alla stolar som redan nu är tomma riskerar Svenugsson att framstå som lydig, lojal och misogyn.

Så, hur resonerade Svenungsson vid sitt inträde i Akademien i förhållande till den sexskandal som nyss briserat med nära anknytning till detta sällskap? Tänkte hon på kvinnorna som utsatts för våldtäkt och övergrepp och att hon signalerade ett slags ok till den tystnads-och hederskultur som så länge präglat Akademien?

Matilda Gustavssons intervjuer med de 18 kvinnor som utsatts för det mest patriarkala av allt, sexuella övergrepp, publicerades ett par månader innan Svenungssons inträde i Svenska Akademien. Allmänheten fick också då veta att Svenska Akademien hade fått kännedom om övergreppen redan på 1990-talet men valt att inte ta någon notis om dessa. Akademien fortsatte därför att ekonomiskt stödja och hylla Kulturprofilen. Det var ett ödesdigert misstag för oss alla i detta land när vi nu känner till konsekvenserna för den Akademi som vi så gärna ville fortsätta vara stolta över.

Teologi betyder läran om Gud. Det förpliktar. Det går inte att förknippas med maktmissbruk och övergrepp. Det är en omöjlighet. Att Svenungsson dessutom beklagar Danius avgång men samtidigt bejakar nödvändigheten i det, tyder på att hon sätter Akademien främst och inte som teolog förmår tolka det samhälle där så många är villiga att ta på sig en knytblus och gå ut i sociala medier, på gator och torg.

Den lutherska kyrkan i Sverige har kommit långt i modernitet. Det måste Svenungsson beakta. Dessutom bör en teolog i det absolut finaste kulturella rummet i Sverige vara medveten om att det finns ett kristet teologiskt arv av misogyni och lojalitet med maktens företrädare. Det arvet vill vi inte aktualisera igen.

Jag är rädd för att teologin i Svenska Akademien kommer att behöva representeras av någon annan än Jayne Svenungsson. Svenungsson kommer att för lång tid förknippas med det sällskap hon valde att stanna kvar i där Horace Engdahl har kommit att förknippas med det värsta. Stannar hon kvar skadas teologins anseende.

Visst har hon nyss tillträtt och kan inte klandras för tystnads-och förnekelsekulturen i Akademien. Hon kan mycket väl komma att bidra med den moraliska och etiska kompass som behövs för att vända skutan. Men jag är rädd för att en sådan förhoppning inte kommer att hjälpa. Ibland behöver något symboliskt dö för att kunna uppstå igen.

Stannar Svenungsson kvar, driven av teologins försoningstanke, kräver det att hon agerar för rannsakan och ansvarstagande för det som brustit och för den bortvändhet från nästan och därigenom Gud, som ledde fram till ”brottet” eller med teologins ord, synden. En reparerande och tydlig ursäkt från Akademien för att ha vetat men inte tagit avstånd och varit öppen med det som hänt, borde en teolog framhärda i. Först då kan förlåtelse och försoning ske på djupet.

Vad jag hade önskat att få se även Jayne Svenungsson vid Sara Danius andra sida när hon och Sara Stridsberg, arm i arm, lämnade Börshuset! Den bilden är ikonisk och numera en del av vår svenska historia. Det blev inte så. Jag hoppas att Jayne Svenungsson beklagar detta.

Mer inom samma ämne
Svenska Akademien