Underkänt ordval

För att stötta romer i utsatthet i Rumänien kan man sms:a ett ord och skänka 50 kronor. Ordet som man ska sms:a är ”ROMER”. Detta är en kampanj från Svenska kyrkans internationella arbete med ett ordval som måste får underkänt i omdöme.

På Svenska kyrkans interna webbplats kan man ladda ner affischer med uppmaningen ”SMS:A ROMER”. Och på twitterkontot för Svenska kyrkans internationella arbete har man uppmanat: ”Stötta utsatta EU-migranter. SMS:a ordet ROMER till 72905 och skänk 50 kronor till projekt i Rumäniens fattigaste region.”.

Det är ett mycket dåligt valt ord som man uppmanas att sms:a. Alla EU-migranter är inte romer, och alla romer är inte EU-migranter. Genom att välja att det är ordet ”romer” man ska sms:a sammanfattas hela problematiken kring fattiga EU-migranter, och vår upprördhet inför människor som är tvungna att tigga med namnet på en folkgrupp. Denna folkgrupp har genom historien, också idag, skuffats åt sidan, inte varit välkomna i sina egna länder och drabbats av andras fördomar. Genom ordvalet upprätthålls fördomar och diskriminering.

Det är lätt att komma på andra ord som man hade kunnat välja: EU, Rumänien, migrant, utsatt eller fattig. Svenska kyrkans internationella arbete behöver göra om, och göra rätt.

Detta misstag behöver så klart inte spegla kvalitén på projektet som pengarna går till. I senaste numret av tidning Vårt Uppdrag från just Svenska kyrkans internationella arbete berättar man att ”Svenska kyrkan stöder det arbete som Franciskaner-orden driver kring ett socialt center i byn Roman i Rumäniens fattigaste region Moldova.

Projektet är ett samarbete med vår norska systerorganisation Kirkens Nödhjelp och handlar om att ge förutsättningar för romer och andra lokala invånare att få bättre tillgång till de ekonomiska och sociala tjänster som de har rätt till.” Man lyfter också fram att vi kan hjälpa och agera för fattiga EU-migranter som kommer till Sverige, av vilka många sitter på marken och ber om pengar, både här i Sverige och i deras hemländer.

Jag väljer att stödja Svenska kyrkans internationella arbete, men inte genom att sms:a enligt uppmaningen.

Sara Blom
Tankesmedjan Areopagen