Kommunikation

Underminera inte kommunikatörernas yrkesroll

En kyrka som är angelägen för människor 2018 är en kyrka där teologer krokar arm med kommunikatörer. Istället för att utgå från att kommunikatörer som yrkesgrupp saknar omdöme och analysförmåga behöver kommunikatörerna delta i de teologiska rummen.

”Hen-Jesus”-debatten rasar och Kyrkans Tidnings nya opinionschef Jonas Eek finner det motiverat att anklaga kommunikatörerna för att brista så till den milda grad att han ifrågasätter varför kyrkan alls ska ha några kommunikatörer anställda.

Redan här kan vi kommunikatörer tipsa Eek om att grundläggande research är bra att göra innan man går ut och i svepande ordalag misskrediterar en hel yrkeskår. Hade han gjort det hade han enkelt fått reda på att annonsen i lokaltidningen i Västerås utarbetats från idé till tryckfärdig pdf i tät samverkan mellan domprosten och pastoratets kommunikatörer.

I TV-serien Rome återkommer en man som på torget läser upp kungörelser från kejsaren i antikens Rom. Vi minns kanske mer hans överdrivna inlevelse än budskapen, men säkerligen fördes diskussioner mellan åhörarna som stod där på torget om vad han sade. Man kanske kan säga att det redan i antiken bildades någon sorts offentligt rum med en dagordning. 

1697 myndighetsförklarades och kröntes Karl XII, knappt 15 år gammal. Prästen Jakob Boëthius tyckte inte om det. ”Ve det land vars konung är ett barn” (Predikaren 10:16) basunerade han från predikstolen i Mora kyrka. Församlingsborna måste ha häpnat och samtalat länge om det efteråt i de offentliga rummen.

Detta lilla offentliga rum har svällt till ett universum av sfärer i sfärer där det gäller att förstå målgrupp, kanal och budskap för att nå ut och nå fram. En kyrka som är angelägen för människor 2018 är en kyrka där teologer krokar arm med kommunikatörer. Istället för att utgå från att kommunikatörer som yrkesgrupp saknar omdöme och analysförmåga behöver kommunikatörerna delta i de teologiska rummen. Då får vi en rimlig chans att i ett tidigt skede känna in resonemang och tankegångar och i dialog översätta kyrkans kristna själ i bildspråk, texter och form som de vi vill kommunicera med begriper.

- Gå ut och gör alla folk till lärjungar, sade Jesus. Att utesluta kommunikatörerna för att föra ut evangelium är lika egendomligt som det är motsägelsefullt. Vi kan inte bilda opinion i viktiga frågor, föra en dialog med våra medlemmar eller stolt visa att vi är en bärande balk i samhällsbygget utan kommunikativ kompetens. Framför allt: Vi kan inte driva mission utan kommunikation.

Kyrkans Tidning har anställt Jonas Eek som opinionschef. Han verkar representera en syn som, om den får genomslag, underminerar kommunikatörernas yrkesroll. Den sprider och cementerar en bild av ett ”vi” och ”dem” inom Svenska kyrkan. Det är synd, eftersom vi alla är lika viktiga. Präster, diakoner, ungdomsledare, vaktmästare, musiker, kommunikatörer, kanslister och många andra. Vi är alla en del i Guds plan. Vi är alla Svenska kyrkan.

Har vi missuppfattat Jonas Eek? Vi väntar angeläget på ett bemötande från honom. Tiden får utvisa vilken roll han kommer att spela. Det kan vara som en orädd Jakob Boëthius med väl motiverade åsikter. Eller också som nyhetsuppläsaren på torget i antikens Rom.

61 kommunikatörer i Svenska kyrkan

(se hela listan med undertecknare nedan)

 

Svar direkt
 

Om någon på allvar tror att jag skulle vilja sätta gränser mellan teologi och kommunikation, eller mena att mission skulle vara möjlig utan kommunikation, så har hen verkligen missuppfattat, replikerar Jonas Eek.

”Har vi missuppfattat Jonas Eek”, undrar ett antal kommunikatörer i ett långt svar på mitt korta ledarstick om Jesus som hen i kyrkans annonser i Västerås. Om någon på allvar tror att jag skulle vilja sätta gränser mellan teologi och kommunikation, eller mena att mission skulle vara möjlig utan kommunikation, så har hen verkligen missuppfattat. Låt mig vara tydlig:

• Det är svårt att kommunicera kristen tro i ett land som Sverige och i ett medielandskap som dagens. Många kommunikatörer runt om i Svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete.

• Samtidigt är det ingen hemlighet att kyrkans kommunikation kan fallera, nu senast i Västerås.

• Denna komplexitet gör att jag väldigt medvetet ställer en fråga i min text. Nu väljer många att helt bortse från det skiljetecken jag använder. Det är, helt enkelt, inte sant att jag ”anklagar” eller ”underminerar” en hel yrkesgrupp. Vad jag gör är att, utifrån ett konkret exempel i Västerås, ställa en enkel fråga.

Min poäng är att kyrkans kommunikation är så viktig att den kräver en god förståelse av både kyrka och media. Jag beklagar om den innebörden inte blev tillräcklig tydlig.

 

Slutreplik
 

Vi konstaterar att det är fler än kommunikatörerna och domprosten i Västerås som kan misslyckas med sin kommunikation och sitt budskap. Även Jonas Eek kan ha svårt att uttrycka sig så att folk förstår honom. Vi tar gärna emot den utsträckta handen och hoppas nu att vi framöver kan diskutera mer relevanta ämnen såsom hur man gör en hållbar nutidsanalys för att nå ut med det budskap som man avser.

Jiang Millington 

Erik Graver

Kommunikatörer i Svenska kyrkan

Fakta: 61 kommunikatörer i Svenska kyrkan

Erik W Graver, Eskilstuna pastorat

Jiang Millington, Järfälla församling

Kicki Alm, Jönköpings församling

Axel Arkstål, Norrköpings pastorat

Anna-Lena Arreborn, Solna församling

Renée Backe, Svenska kyrkan Eslöv

Maria Bergendahl, Åkerbo församling

Lena Berglund, Örnsköldsvik

Isabelle Björklund, Farsta församling

Bertil Born, Ljungby pastorat

Alice Braun, Nacka församling

Mia BylanderÖrebro pastorat

Daniel Claesson, Botkyrka församling

Irene Delåsen, Varbergs församling

Madeleine Drake, Täby församling

Henrik Enarsson, Göteborgs begravningssamfällighet

Christer Engström, Boo församling

Brita Fromm, Vallentuna församling

Linda GustafssonHelsingborgs pastorat

Kikki HattHögalids församling

Louise Hedberg, Karlstads pastorat

Caroline Hedin, Svenska kyrkan i Huddinge

Jenny Holmberg, Örebro pastorat

Kicki Holmberg, Håbo pastorat

Victoria Holmgren, Eskilstuna pastorat

Cilla Holmqvist, Norrköpings pastorat

Kristin Horn Sellström, Vislanda-Blädinge pastorat

Christina Högberg, Danderyds församling

Theresia Jakobsson, Hallsbergs församling

Kristina Johansson, Trollhättans pastorat

Stefan Jämtbäck, Solna församling

Mathilda Karlsson, Boo församling

Kent KvistHelsingborg

Marie Lundström, Karlstads pastorat

Royne MercurioLinköpings domkyrkopastorat

Linda Metérus Haglund, Vaxholms församling

Maria Milen, Huddinge församling

Charlotte Persson, Svenska kyrkan i Haninge

Sofia Petersen, Lunds domkyrkoförsamling

Kent Pettersson, Varbergs församling

Cecilia Ramäng, Finspångs församling

Görel Robsarve MalmrosNorra Gotlands pastorat

Ulrica Robsarve, Stockholms stift

Karin Rosvall, Malmö Pastorat

Annika Schlegel Åberg, Farsta församling

Helena Sederström, Linköpings domkyrkopastorat

Christine Selse, Linköpings stift

Jenny SigemanSankt Mikaels församling 

Ulla Sigfridsson, Alvesta församling

Josefine Sjöqvist, Helsingborgs pastorat

Anna Steinholtz, Järfälla församling

Sofia Sternevald, Sofia församling

Anna Theander, Skara stift

Annelie Tollerå, Norrköpings pastorat

Therese Törnros, Svenska kyrkan i Huddinge

Josefin Vannérus, Össeby församling

Mattias Wahlgren, Visby domkyrkoförsamling

Tone Westerlund, Toarps församling

Lisa Widman, Sofia församling

Jenny Wollin, Malmö pastorat

Malin Åkerskog, Malmö pastorat

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation