Ungdomsorganisation med strömmen

I KT nummer 8/14 skriver Amanda Carlshamre och Johan Boj Garde, som företrädare för Svenska kyrkans unga, SKU,att de vill avskaffa ”normen” om två kön och att detta ska prägla arbetet då kyrkan möter ungdomar.

Egentligen är jag inte förvånad, men reagerar ändå både med sorg och häpnad över hur långt SKU är berett att gå för att behaga de strömningar som för tillfället råder i samhället. Att vi människor består av två kön; kvinnor och män och att detta är en del av Guds plan med skapelsen, det ser vi i både i Bibelns skapelseberättelse och i Jesu undervisning.  Så någon ”norm” är det inte frågan om, utan en av Gud given ordning som vi inte kan ändra på, även om vissa vill.

Men skribenterna är i sin iver att inte exkludera någon så angelägna till förändring av könsbegreppet att de håller på att samtidigt stänga dörren för de ungdomar som i stället behöver trygghet och fasthet, både i sin självbild och sin syn på personlighet och sexualitet. SKU tror sig öppna dörren, men stänger genom sitt resonemang dörren bryskt för de som inte är beredda att hänga på. I bejakandet av ett tredje kön har man gått ifrån vad kristen tro alltid stått för, skapat en organisation bara för vissa samt på sikt öppnat upp för ett samhälle i kaos. Vad är nästa steg? Förhärligande av polyamorösa förbindelser eller månggifte?

Det finns goda skäl att påstå att SKU under senare år utvecklats till att i allt mindre grad vara en profilerat kristen ungdomsorganisation.  Var finns det kristna alternativet? Att kyrkan ska vara salt, ljus och en plats för trygghet och hopp då allt annat förändras eller faller samman finns tydligen inte kvar inom SKU, om nu dessa skribenter visar den rådande bilden av organisationen.  

Jag och flera kristna familjer med mig, som vill vara kvar i Svenska kyrkan, undrar var vi kan finna en bra kristen gemenskap för våra barn och ungdomar, om SKU:s strävanden på detta område i framtiden går igenom. I den förvirrade tid vi lever i skulle en kyrklig ungdomsgemenskap som står för ett alternativ mot samhällets trender vara välkommet!

Hans Johansson
präst, Falun
 

 • 21 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Kristen

  "En bra kristen gemenskap" är uppenbarligen ett väldigt relativt och subjektivt begrepp. Fast somliga vill uppenbarligen utropa sitt eget subjektiva och relativa begrepp till Absolut & Objektiv Sanning.
  Grattis...

 • David

  Salt, EFS barn- och ungdomsorganisation, kanske kan fylla ett behov här?

 • Andreas Nilsson

  Kan man tänka en mer icke politiskt korrekt synpunkt?! Är det en fasteövning? Föräldrar som oroar sig för vad deras barn ska möta i skola (förlåt kyrka eller kan någon säga mig vad som är vad?) och att man tycker att det som (närsomhelst) definierats som normalt och lagstadgat i Sverige skulle kunna ha en negativ inverkan på våra barn??? Är inte enda alternativet att flytta utomlands?
  SKU själva är nog numera okänsliga för profetiska tankar av detta slag. De flesta ungdomsrörelser har väl traditionellt hitintills utmanat sina moderrörelser? Att reagera på vad SKU nu driver är att reagera på det som snart blir lag i landet, eller?
  Det kommer inte att finnas en enda godkänd skola som får göra undantag i detta (särskilt om det inte skulle bli lag), allraminst religiöst präglade sammanhang. Vågar inte ens spekulera i tanken att ledamöterna i ungdomsstyrelsen öht kan ta i den föredragningslista där frågan om KV:s ungdomsrörelse ska få statliga bidrag?
  Första frågan blir väl vad man ska göra med de barn som har föräldrar som kan engagera sig i typ KV? Vad gör Tyskland med dem som avviker, de som menar att det tredje könet leder fel?

 • GSn

  Ja, Hans Johansson, Din oro delar jag fullt ut.En säker plats att visa sina ungdomar är, så vitt jag vet, fortfarande Credos grupper för skolungdomar och studenter.
  När man hör talas om "svenskkyrkliga" föräldrar som rekommenderar sina unga att gå till frikyrkornas ungdomsarbete för att inte komma vilse, ja, då förstår man att Svenska Kyrkan har verkliga problem!

 • medlem

  Döm inte SKU för hårt, ty sådan mor sådan dotter, SKU får knappast god kristen vägledning av biskopar och stiftskanslier av idag, så förvillelsen fortplantas givetvis i efterföljande generation. Men eftersom det gått så långt är det bäst att lägga ner SKU omedelbart!

 • Andreas Holmberg

  Ja, SALT är ett salt och mot strömmen, se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-battre-sexualundervisnin...

  Stolligheten i KU-kampanjen är ju inte medvetenheten om att vissa föds med oklar könsidentitet;jag stöder Tyskland så långt som att man i dessa extrema undantagsfall bör kunna få vänta med att fastslå något kön. Däremot utnyttjas ju nu personer med fysiska missbildningar eller psykiska identitetsstörningar till att riva upp grundläggande könskategorier. Undantagen får alltså inte bekräfta regeln utan används till att bekämpa den. (Ungefär som "proletärerna" på 60-70-talet utnyttjades i diverse tokrevolutionär propaganda).

  Vad jag förstår har vi redan en statsminister och en ärkebiskop som tror att barn kan vara födda av karlar - och att min dotter alltså inte kan vara säker på att hon är en "riktig" kvinna ens den dag hon eventuellt ligger på BB och föder barn! Och KU-kampanjen handlar ju inte bara om att en pytteliten minoritet med (ännu) icke fastslagen könstillhörighet ska få slippa ange kön, utan det gäller ju alla som fått för sej att de "fötts i fel kropp" eller ogillar könskategorisering ö.h.t. (Vet inte hur det tänks ska fungera i Tyskland).

 • Andreas Holmberg

  F:ö: den som har följt KU:s tidning TROligt är tyvärr inte överraskad. Redan för ganska precis 2 år sedan kom ett nummer där en Rfsl-person kallad "Jojo" undervisade kyrkans ungdomar i "queerologi". Själv ville hen bli kallad "hen" och alltså inte betraktas som vare sej man eller kvinna, och givetvis inskärpte frågespalten att en ung tjej som betraktade sej som bisexuell precis lika gärna kunde "bilda familj" med en annan tjej som med en kille. Rfsl:s undervisning är visst kyrkans - inte undra på att biskopar nu frimodigt går i Pride-parader.

  (Visst kan man sympatigå om en parad t.ex. står under allvarligt våldshot eller polisen som i Belgrad påstår att den måste ställas in p.g.a. detta, men nu handlar det ju faktiskt om att proklamera delade värderingar på det sexuella området).

  Fast sa kyrkomötet inte 2009 att även den moderat heteronormativa hållningen, främst representerad av bl.a. Persenius, Hagberg och Stiglund, var acceptabel och hade hemortsrätt i Svenska kyrkan? Ooops, nä just det, sånt där icke förpliktigande bladder hörde man ju redan 1958!

  För att vara tydlig: jag önskar inte samexistens. Queerläran är inte acceptabel och har inte hemortsrätt i Svenska kyrkan.

 • Karin Stenholm

  Det gläder mig att SKU står upp för toleransen! De normer som är viktiga i samhället och kyrkan är de som gäller hur vi behandlar varann och resten av skapelsen. Allt annat borde få vara upp till var och en. Vilket kön man anser sig tillhöra (hen/hon/han), hur man klär sig, vilket kön ens partner har, vilken musik man gillar och så vidare måste man få bestämma själv. Fortsätt så, SKU!

 • Sten

  Orka! Hur länge ska det idiotiska påståendet att SvK´s ledning tror att män kan bli gravida anses som ett lysande skalpellhugg? Alla kan inte vara begåvade med humor och/eller vanligt folkvett, vi måste besinna att de minsta ska bli upphöjda, men det blir lite jobbigt när korkskalliga och humorlösa "sarkasmer" ges oändligt utrymme i tid och rum.

 • medlem

  Om idealet är att vara gränsöverskridande bör man propagera för att man ska få gifta sig med djur också... Varför ska man dr gränsen vid tvåsamhet eller människor när alla andra gränser anses vara av ondo?

 • Sidor