Upp till arrangören vem som får ställa ut

Helén Ottosson Lovén

Med anledning av inlägget från Carina Etander Rimborg i Kyrkans Tidning nummer 31/32-12 och nomineringsgruppen POSK vill vi från kyrkokansliet sida understryka att kyrkomötets nomineringsgrupper är en grundläggande del av vår kyrkas demokratiska beslutsstruktur.

Vid nationella arrangemang inom Svenska kyrkan bör det i den omfattning som är möjlig ges tillfälle för nomineringsgrupperna – lika för alla – att presentera sitt arbete i form av utställningsbord eller liknande. Världens fest är ett sådant arrangemang.
Det finns emellertid ingen fastställd policy för varken ideella eller kommersiella utställare utan det är upp till arrangören från gång till gång att göra en bedömning utifrån sin planering, lokaltillgång och så vidare. Årets arrangörer har genom sin styrgrupp gjort bedömningen att det inte är möjligt med utställning för nomineringsgrupperna denna gång.

Vi vet att POSK ställde frågan på ett tidigt stadium och fick ett besked. När frågan nu lyfts på nytt i ett sent skede får styrgruppens bedömning stå kvar. Inför nästa Världens fest, i Karlstad om två år, blir det naturligt att ge nomineringsgrupperna utrymme på det demokratitorg som då planeras.

Helén Ottosson Lovén
 • 2 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • medlem

  Svenska kyrkan är bara demokratisk när det passar de anställda i kyrkans hus i Uppsala. Inte annars...

 • Carina Etander Rimborg

  Det kan bli ett problem om kravet på att alla ska vara med alltid ska ställas. Om någon säger nej eller inte svarar - kan inte de andra vara där? Om bara tre är intresserade - blir det inget då? Resonemanget haltar betänkligt.

  http://poskvalblogg.blogspot.se/2012/08/alla-maste-med-och-det-maste-var...