112 undertecknare uppmanar biskop Johan: Följ kyrkoordningen och Svenska kyrkans färdplan för klimatet

112 undertecknare med anställning i eller engagemang för Svenska kyrkan
debatt

Foto: Johan Bävman, Henrik Montgomery/TT, Marcus Gustafsson, Kristina Sahlén, Josefin Roos, Ida Lagesdotter Andersson, Mikael M Johansson, Richard Holmberg, Anders Gustafsson, Mikael Wallerstedt, Therese Wiberg och privat

Replik. Det är bekvämt att argumentera som biskop Johan gör. Men det är inte värdigt en kyrka som är satt att förvalta och värna skapelsen.

REPLIK

Det är med bestörtning vi läser biskop Johans debattartikel där viktiga insatser i Svenska kyrkans klimatarbete relativiseras och rättmätig kritik mot dess brister reduceras till “godhetssignalering”. 

Forskningen är entydig, mänsklighetens klimatpåverkan behöver minskas på alla nivåer.  Men biskop Johan blandar samman individ och organisation. Den som ifrågasätter att Svenska kyrkan som organisation ökar sitt flygande gör samma sak som den som skambelägger en individ för sin semesterresa, tycks han mena. Sådan sammanblandning av nivåer är vanlig i det omställningsforskare kallar “tankestrukturer som hindrar omställning” eller “legitimeringsprocesser för att inte agera i klimatfrågan”. Maria Wolrath Söderberg kallar det “Det är systemet som måste förändras, inte jag”.

Kännetecknande för sådan argumentation är att nivåerna individ och struktur/organisation används så att ansvar antingen förflyttas från individen till strukturen eller omvänt, från strukturen till individen. Det osynliggör den viktiga mellannivå där förändring får momentum och förbiser det faktum att förändring behövs på alla nivåer.

Enligt Kyrkoordningen, ska församlingarna verka för att “skapelsen återupprättas” (KO, andra avd.). Kyrkans förvaltarskap “måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse” och “en förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas” (KO, elfte avd.) Att vara kyrka innebär ett ansvar, på alla nivåer. Att utkräva det ansvaret har inget med godhetssignalerande att göra, vilket biskopen hävdar. Det handlar om att ta ansvar i enlighet med kyrkans ordning och färdplan. 

Biskop Johan beskriver det dock som en ny “gärningsfromhet” Han liknar det vid hur man förr i kyrkliga sammanhang pekade ut “biobesök, lördagsdans och kortspel” som synder när det egentligen var andra problem man ville bemöta. Men liknelsen haltar. Dans och kortspel inte kan sägas vara direkt skadliga medan är flygande faktiskt är det. Dessutom antyder liknelsen att de som påtalar flygandets stora klimatpåverkan gör det som ett sätt att klanka ned på andra för att själva framstå som goda och, med kyrkligt språk, rättfärdiga. Vilket helt  osynliggör  den stora mängd personer, undertecknade inräknade, som känner en stark och genuin oro för vår planets framtid. Vi behöver att krisen tas på allvar. 
 
Biskopens argumentation bygger dessutom på en märklig förståelse av den lutherska rättfärdiggörelseläran.  Lutherskt tänkande skiljer  mellan olika former av rättfärdighet. Rättfärdighet coram deo (inför Gud) är  något annat än rättfärdighet coram mundo (inför världen). Rättfärdighet coram deo kallas ibland “den passiva rättfärdigheten” för att den endast kan tas emot av nåd, genom trons gåva. Rättfärdigheten coram mundo kallas  istället  “den aktiva” eller “den civila rättfärdigheten”. När människan tagit emot trons gåva aktiveras hennes vilja att göra gott för världen. “Här”, skriver Martin Luther, “begynna nu gärningarna, här får människan ingalunda gå sysslolös.”

Biskopen verkar tänka annorlunda. I artikeln motiveras också Lunds stifts ökande flygresor med att klimatkrisen inte är den enda utmaningen i vår tid. Även detta är enligt omställningsforskningen en vanlig form av legitimering för att slippa ändra sitt beteende. Det kallas “selektivt moraliskt avståndstagande” eller  “det finns andra värden som är viktigare.” Dessutom bygger argumentet på en, enligt många, felaktig uppdelning mellan olika kriser i världen.

Klimatforskare har länge förutspått att klimatkrisens påverkan i form av torka och översvämningar leder till fler konflikter när jordens resurser blir mer begränsade. Biskop Johan skriver att det är “en förenkling av tillvaron att tro att [klimatfrågan] är den enda utmaningen”. Men enligt klimatforskningen är det snarare en förenkling att tro att klimatfrågan kan avgränsas från andra kriser när sanningen är att klimatförändringarna har en påverkan på en mängd områden och att fler kriser därför hänger samman (Welzer, 2009).

Det är bekvämt att argumentera som biskop Johan gör. Det får klimatkrisen och vårt ansvar att framstå som mindre än de är. Men det är inte värdigt en kyrka som är satt att förvalta och värna skapelsen. Vi förväntar oss inte att en biskop ska vara ofelbar, men vi förväntar oss mer av kyrkans företrädare än att hänfalla till vedertagna argument för att slippa agera.

Därför uppmanar vi biskop Johan att ta sitt ansvar genom att följa Kyrkoordningen och de åtaganden som fastställts i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Petra Carlsson-Redell, präst, professor i teologi, direktor för Centrum för teologi, ekologi och kultur (CTEC)

Sofie Söderin, präst och samordnare för nätverket Skapelse & Existens

Camilla Matzon Mathisson, präst

Lisa Gerenmark, diakon, stiftskonsulent, ledamot i kyrkomötet samt ersättare i kyrkostyrelsen

Jenny Eriksson, medlem i Svenska kyrkan i Lunds stift och Rebellmamma

Siv Eriksson, medlem i Svenska kyrkan - Uppsala domkyrkoförsamling och Rebellmamma

Elin Engström, präst i Sofia församling, Stockholms stift

Helena Fhager, präst i Svenska kyrkan 

Stina Tysk, präst och samordnare för nätverket Skapelse & Existens

Kamilla Skarström Hinojosa, lektor i religionsvetenskap

Eva Hallberg, läromedelsförfattare, kyrkorådsledamot i Genarps församling 

Johanna Öhman, kyrkoherde Sofia församling, Stockholm

Cina Kedvall, församlingspedagog, Söderala pastorat

Karolina Tängmark Roos, präst i Burlövs församling, Lunds stift

Kerstin Wimmer, präst i Lunds stift och teologie doktor

Sofia Oreland, präst och doktorand

Magnus P. Wåhlin, präst och kommunalråd

Lisa Fröberg, präst Svenska kyrkan

Richard Thörn, kyrkoherde Södermöre pastorat, Växjö stift

Arvid Elenäs, präst i Vällingby församling

Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, ordförande i Researchers desk

Minna Miettinen, diakon

Katarina Hedqvist, präst i Växjö stads och domkyrkoförsamling

Elisabeth Gerle, professor em. i etik

Lina Petré, präst och klimatambassadör i Svenska kyrkan 

Lisa Westberg, präst Svenska kyrkan 

Felix Modh, präst i Ekshärad 

Matz Malm, präst Svenska kyrkan 

Jonas Löhnn, kyrkoherde

Embla Trygg, präst

Sofija Lazic Pedersen, tjänstledig församlingsherde Gustav Adolfs församling, Helsingborg, ledamot i kyrkomötet och ersättare i kyrkostyrelsen

Margareta Koltai, policyrådgivare för klimaträttvisa, Act Svenska kyrkan

Erik Dufva, präst i Botkyrka församling

Michael Nausner, forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Katarina Hedqvist, präst i Växjö stads och domkyrkoförsamling

Ragnhild Johansson, präst i Botkyrka församling

Jenny Linnér, präst i Nättraby-Hasslö församling.

Mariana Ljunggren, medlem i Svenska kyrkan.

Maria Klasson Sundin, präst i Svenska kyrkan

Ylva Linder, förtroendevald i Sundborns församlingsråd, leg. psykolog och Rebellmamma

Marit Norén, präst i Svenska kyrkan

Cathrine Fernlöf, präst i Munkedals församling

Magdalena Sjöholm, präst Svenska kyrkan

Sigurd Bergmann, prof. em.

Hannah Hartell, präst i Svenska kyrkan

Marie-Louise Bengtsson, klimatambassadör och präst i Svenska kyrkan

Olov Rutschman, diakon i Svenska kyrkan

Miriam Rutschman, medlem i Svenska kyrkan, God Jord och Rebellmamma

Anneli Sandberg, medlem i Svenska kyrkan, pastor i Equmeniakyrkan och biolog. 

Ami Dahlblom, biträdande kyrkoherde i Gävle

Ninna Edgardh, präst och professor emerita

Jennie Högberg, Präst Flemingsbergs församling

Katarina Hedqvist, präst i Växjö stads och domkyrkoförsamling

Kristina Kojan, pensionerad diakoniassistent Jämtland

Sofia Asthamn, medlem i Svenska Kyrkan, Vadstena

Maria Lund,  präst i Skellefteå landsförsamling 

Hanna Soldal, opinionsbildare klimaträttvisa, Act Svenska kyrkan 

Marie Wildhammar Okker, kommunikatör nationell nivå, Terra-Pi-volontär

Karin Härjegård, präst i Åre

Daniel Tisell, kyrkoherde

Sven Hillert, präst i Alfta-Ovanåker

Silvia Kramer, pastorsadjunkt i Söderala pastorat 

Josef Ängsved, präst i Svenska kyrkan

Ulrika Karlsson, ordförande Himmel och Jord

Hans-Olof Martinsson, präst i Svenska Kyrkan

Amanda Stenermark, präst och miljödiplomerare

Henrik Berglund, komminister i Norrfjärdens församling

Kjerstin Birgitsdotter, kyrkoherde Ydre pastorat

Matilda Oldeberg, präst Uppsala pastorat

Peter Dobers, styrelseledamot Immanuelskyrkan i Stockholm, professor vid Södertörns högskola, past president vid International Sustainable Development Research Society

Christofer Sjödin, präst i Umeå och klimatambassadör 

Cathrine Hauge, präst

Gunilla Rödström, präst i Svenska kyrkan

Anders Lundberg, docent, förtroendevald i Svenska kyrkan

Margareta Ellnebo, medlem i Svenska kyrkan

Malin Skogqvist, Hållbarhetssamordnare, Luleå. 

Amie Ringberg, Klimatambassadör i Svenska kyrkan, förtroendevald i Växjö stift för Himmel och Jord

Fanny Sverke, klimatambassadör och diakoniandidat i Svenska kyrkan 

Christin Nygren Sundvisson, kyrkoherde Sydöstra Jämtlands pastorat

Samuel Hall, prästkandidat och klimatambassadör

Brita Rudberg Österberg, präst I Västra Frölunda pastorat, Göteborgs stift

Tina Bagerstam Johansson, kyrkoherde Dannemorabygdens församling

Anna Holm, organist i Västermalms församling

Camilla Lif, kyrkoherde i Katarina församling

Eva Katarina Agestam, präst och ekoteolog

Petter Svärd, pedagog Svenska kyrkan

Eskil Lindbäck, organist i Nynäshamns församling

Maria Küchen, författare

Sven-Evan Svanberg, präst i Svenska kyrkan

Annika Spalde, diakon

Jenny Grimbeck, präst i Svenska kyrkan 

Nina Konnebäck, präst i Svenska kyrkan 

Martin Petré, diakon i Svenska kyrkan

Anne Sörman, präst i Botkyrka församling, (TD, representant i kyrkomötet för Visk)

Ella Järvinen, präst i Botkyrka församling, Stockholms stift

Anna Stenund, biträdande stiftsdirektor, Stockholms stift

Yvonne Andersson, diakon

Andreas Lagercrantz, elevassistent och journalist 

Carina Lindsjö, Öjaby församling, Växjö Sift

Maria Ekstedt, präst i Svenska kyrkan, Burträsk-Lövångers pastorat

Katja Stroeven, präst i Svenska kyrkan

Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling, Svenska kyrkan

Mats Haglund, sjukhusdiakon, Skönviks psykiatriska klinik/rättspykiatri, Säter

Lisa Westman, präst i Svenska kyrkan

KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Nils Renström, ideell medarbetare i Skellefteå S:t Örjans församling

Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi vid Stockholms universitet och medlem i Svenska kyrkan

Maria Linnér, präst i Fridlevstads församling

Inger Rådö, medlem i Sofia församling

Göran Rådö, medlem i Sofia församling

Pär Friberg, kyrkoherde, Daga församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

33 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Nilla Bolding, ViSK i Lunds stift
Undertecknar!
Klimaträttvisa NU
Ser fram emot att ta del av Svenska Kyrkans agerande i Klimatfrågan. Förväntar mig många positiva förebilder i hela organisationen. Hoppas på mer mod och tydlighet hos Svenska kyrkans företrädare.
Hårda ord
Här haglar de kristna okvädingsorden mellan kristliga kollegor och medlemmar i Svenska kyrkan. Precis som i varje politisk debatt.
Den viktiga kärnan
1. @HÅRDA ORD Båda debattexterna är skrivna med indignation, men det är lätt hänt när det gäller viktiga och angelägna frågor. Om man skalar bort det, ser man att båda parter vill förstå frågans djup och bredd. Och ta den på allvar. De lyfter också båda fram viktiga perspektiv: det finns en tendens ibland, i världen, och bland oss människor, att dels moralisera över andra, dels fokusera på en enda lösning, när vi tillsammans kan finna flera som kompletterar varandra. Det är ju sant. Vi behöver också bygga och upprätthålla relationer över gränser, och därför är resor och möten viktiga. Det är också sant. De olika klimatsituationerna i världen drabbar människor, och påverkar därmed konflikterna i världen. Det är också verkligen sant. Det behövs konkret ett minskat slitage på jorden, både för dess egen skull och för att få ner konflikterna. Inget av de här perspektiven motsäger varandra. Om vi lägger ihop dem, och andra viktiga perspektiv, så kommer vi framåt på goda sätt. Vi behöver hitta (flera) hållbara sätt att minska slitaget på jorden. Här är Svenska kyrkan, på alla nivåer, verkligen en viktig aktör.
Den viktiga kärnan
2.forts. Med all den samlade kompetens och eftertänksamheten som finns, så kommer vi att finna vägar framåt.
Den viktiga kärnan
Det är också intressant att veta hur många procent vardera av VÄRLDENS flygande som består av nöjesresor, affärs-/jobbresor, export/import av varor, studieresor, besöka-släktingar-resor och migrationsresor? Och i EUROPA? Och i SVERIGE? Hur ser procentsatserna ut, om vi utgår från resor i landet och mellan Sverige och andra länder? Och hur ser det ut i SVENSKA KYRKAN - vilka resor kan vi dra ner på, eller lägga om, som blir konstruktivt? I den här debatten kan vi också fundera på frågan om tillgänglighet. Alla människor kan inte göra längre resor med tåg. Då kan vi säga att de personerna får stanna hemma, och vara med på länk istället. Men är det alltid så, att den som är yngre eller med bättre fysik ska kunna genomföra genuina möten, medan de andra får stå över? Eller kan vi hitta en tillfredsställande variation i sätten att värna människan och miljön? Vi behöver också fråga oss om vi ska ha totalstopp för flygande, eller om det är relevant att flyga ibland? Kanske är det det, kanske är det inte det. Här har vi säkert olika erfarenhet och mening, och behöver prata ihop oss. Det finns så mycket konstruktivt vi kan åstadkomma, om vi lyssnar på varandra. Tillsammans kommer vi framåt.
Anna
Blev själv glad åt att någon vågade lyfta det som också jag lagt märke till senare år, hur klimatfrågan liksom odlar en ny sorts elit för vilken det är enklare att agera och handla klimatsmart än för andra. Det är inte alldeles enkelt för alla att ställa om sin kost. Om det vore enkelt skulle väl inte övervikten öka som den gör i stort sett hela världen? Klädindustrin sägs höra till de smutsigaste. En person som har ”karaktär” (underförstådd missuppfattning) att inte gå upp i vikt, kan skryta med att hen inte behövt köpa nya kläder på flera år. Många klimatdebattörer förutsätter att människan är ensidigt rationell. Och i det tycker jag att det uppstått någon form av gärningsfromhet. Klimatfrågan är inte enkel. Den kräver förändring på så många plan. Ingen av oss är helt ”ren”. Sedan förstår jag inte helt vad Tyrberg i övrigt menar i sitt inlägg. Imponerande att dessa 112 verkar göra det.
Viveka Söderdahl, ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)
Skriver också under och hänvisar till vårt ( Anders Lundberg, Mats Högelius, Per Håkansson och undertecknads)svar/insändare på biskop Johan Tyrbergs debattartikel
Ännu en präst.
Håller med biskopen och hoppas han står pall mot den mobbning med kristna förtecken han får utstå.
Kyrkvärd
Heder åt biskop Johan, en klok man, som försöker ta upp viktiga frågor och vara intellektuellt hederlig. Förstår att han, som han säger, är ledsen och chockad över hätskheten han möts av. Sorgligt.