Kristen tro

Utveckla undervisningen med fantasi och kreativitet

REPLIK. Prioritera, tolka, analysera och översätt betydelsen av budorden till modern tid. Vi är skapade med ett samvete som ständigt går hand i hand med budorden, skriver Lars Berg.

I Kyrkans Tidning nummer 42/18 skriver Antje Jackelen, Sören Dalevi, Wanja Lundby-Wedin och Maria Södling om ett helhetsgrepp på lärande och undervisning. 

Ni skriver att många människor har svårt att finna svar på sina livsfrågor inom kyrkans ram, att kyrkan inte talar om kristen tro på ett sätt som uppfattas som intressant, relevant och meningsfullt. 

Jag som medlem i Svenska kyrkan har ju ingen helhetsbild hur kyrkans undervisning fungerar, men upplever att den del av undervisningen som sker genom predikan oftast är relevant och allt mer anknyter till dagliga livet, anknyter till budorden, anknyter till missionsbefallningen, anknyter till förnekelse kontra bekännelse. 

Det är min upplevelse - man lyssnar ju på det man vill höra. Med den utgångspunkten är det sorgligt att så få går på gudstjänst i Svenska kyrkan.

Jag har snöat inne på budorden (skrivit om det tidigare) och sammanfattningen, ”det ni vill att människorna skall göra er, skall ni också göra dem". Jag har inget emot att kallas naivist, men jag vill betona vikten av att prioritera de grundläggande kristna värderingarna, budorden, gyllene regeln, bekännelsen, sanningen, förlåtelsen. Det var ju också grunden till reformationen.

Angående det ni säger om att kyrkan inte talar om kristen tro på ett relevant och meningsfullt sätt, byt då ut ordet tro till ordet vilja. Att tro, att vilja. Att vilja leva efter kristna värderingar.

Prioritera, tolka, analysera och översätt betydelsen av budorden till modern tid. Vi är skapade med ett samvete som ständigt går hand i hand med budorden.

Liturgin och bibelstudier bleknar avsevärt om man inte ständigt upprepar viljan (tron) att leva efter de grundläggande kristna värderingarna.

Alltså utveckla kyrkans undervisning som ni skriver om med fantasi, kreativitet och uthållighet men framförallt prioritera och upprepa de kristna värderingarna och sätt dem hela tiden i relation till vad som händer runt oss i vardagen och konsekvenserna av våra handlanden. Inte för oss själva utan framförallt för vår nästa.

Mer inom samma ämne
Kristen tro
Kristen tro
Kristen tro
Kristen tro