Act Svenska kyrkan

Vi kommer inte tillbaka till de nivåer vi hade en gång

Erik Lysén internationell chef för Svenska kyrkan

REPLIK. Antalet utsända har minskat över tid. En förklaring är att efterfrågan på Svenska kyrkans särskilda kompetens inom teologisk utbildning och hälsa inte är lika stor som den en gång var, menar Erik Lysén.

Gunilla och Per Kristiansson skriver i Kyrkans Tidning nummer 40/18 att ett minskat antal utsända också minskar delandet och engagemanget för det internationella arbetet.

Jag håller med Gunilla och Per att det är viktigt med möten mellan människor som delar liv och tro, glädje och sorg. Utan det personliga mötet kommer inte det viktiga internationella arbetet att kunna bäras i församlingarna.

Jag tror också att utsända medarbetare, genom att under en längre tid dela gemenskap och arbetsliv, har något väldigt viktigt att förmedla till Svenska kyrkan i dag. Sedan är det ett faktum att antalet utsända medarbetare har minskat över tid, vilket också återspeglar en naturlig utveckling i våra respektive kyrkor.

I dag är exempelvis inte efterfrågan på vår särskilda kompetens inom teologisk utbildning eller inom hälsa och utbildning lika stor som den en gång var. Därtill kommer ökade svårigheter med visum och arbetstillstånd för svenska medarbetare i många olika länder.

Jag tror dock att det är viktigt för Svenska kyrkans självförståelse som en del av den världsvida kyrkan, att fortsätta ha utbyte med andra kyrkor för att få dela tro och liv i helt andra sammanhang än det svenska.

Vi kommer inte att komma tillbaka till de nivåer vi en gång hade, men strategiskt utplacerad personal hos såväl systerkyrkor som i ekumeniska sammanhang bör ligga kvar som en viktig målsättning för Svenska kyrkans mission, diakoni och ekumenik – förutom den fortsatta satsning på vänrelationer som präglar stiftens och församlingarnas arbete.

I dag sker många olika möten genom de utbytesprogram och de vänrelationer som har etablerats mellan stift och församlingar i Sverige och våra systerkyrkor. Den lutherska kyrkan i Tanzania får i genomsnitt ett delegationsbesök i månaden från olika grupper i Svenska kyrkan, vilket visar att relationerna är levande och starka.

Den nya tidens informationsteknik gör det också möjlighet att hålla kvar relationer efter det att besöken har avslutats, vilket vi ser bland de unga vuxna som deltar i exempelvis Ung i Världsvida kyrkan programmet.

Jag håller också med Gunilla och Per Kristiansson om att delandet av medarbetare och resurser måste vara ömsesidigt, det vill säga att vi som Svenska kyrkan är lika beredda att ta emot utsända från andra delar av världen som vi är villiga att sända ut människor från vår egen kyrka.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne