LEDIGA JOBB

Här finns det största utbudet av lediga tjänster inom kyrkans värld:Om du har rekryteringsbehov ring: 090-71 15 10
70

Församlingsherde

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Musiker

Visby stift

Musiker

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Konsulent för mångfalds och tillgänglighetsfrågor

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Visby stift

Församlingspedagog

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Stiftsteolog

Karlstads stift Sista ansökningsdatum:

Förskollärare

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Musikpedagog

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Ungdomspräst

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Stiftsadjunkt eller stiftsdiakon

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkomusiker

Strängnäs stift

Församlingsherde

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Växjö stift

Organist

Växjö stift

Kantor

Växjö stift

Komminister

Växjö stift

Universitetpräst

Växjö stift

Sjukhuspräst

Växjö stift

Kyrkokamrer

Strängnäs stift

Kyrkomusiker

Stockholms stift

Diakon

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Visby stift

Kyrkvaktmästare

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Präst/distriktschef

Göteborgs stift

Förskollärare

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Pedagog

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Arbetsledande komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Assistent

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkomusiker

Västerås stift

Komminister

Västerås stift

Församlingsherde

Uppsala stift

Präst

Övrigt

Musiker

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdatum:

Två präster

Stockholms stift

Präst och organist

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Välkommen till Trollhättan!

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Häktes- och fängelsepräst

Skara stift Sista ansökningsdatum:

2 musiker

Karlstads stift

Komminister

Skara stift

Kyrkoherde

Karlstads stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Luleå stift

Komminister

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Präst och organist

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Vi behöver bli fler!

Linköpings stift

Vi behöver bli fler!

Linköpings stift

Kyrkoherde

Skara stift

Vi behöver bli fler!

Linköpings stift

Vi behöver bli fler!

Linköpings stift