LEDIGA JOBB

Här finns det största utbudet av lediga tjänster inom kyrkans värld:Om du har rekryteringsbehov ring: 090-71 15 10
67

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Tre nya medarbetare

Stockholms stift

Två komministrar

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Kantor

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Generationsskifte

Västerås stift

Komminister

Stockholms stift

Komminister

Växjö stift

Diakon

Göteborgs stift

Tre nya medarbetare

Stockholms stift

Arbetsledande präst

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Arbetsledande präst barn och unga

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Kantor

Strängnäs stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Strängnäs stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Strängnäs stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Är du kyrkans nya husmor/husfar?

Övrigt Sista ansökningsdatum:

Kantor

Härnösands stift Sista ansökningsdatum:

Organist

Härnösands stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Organist/kantor

Strängnäs stift

Präst

Uppsala stift

Präst

Strängnäs stift

Finns ni där?

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Härnösands stift

Diakon

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Härnösands stift

Komminister

Härnösands stift

Enhetschef till Källan

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Göteborgs stift

Två diakoner

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Distriktspräst

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Komminister/distriktschef

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Stockholms stift

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Församlingsherdar

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Kanslichef med ekonomiansvar

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Stiftskonsulent

Skara stift

Präst

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Kantor

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Komminister/biträdande kyrkoherde

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Kantor

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Göteborgs stift

Präst

Växjö stift

Kantor/kyrkomusiker

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Vik. komminister

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Församlingsherde

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Arbetsledare för vaktmästeriet

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkomusiker

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Driftsteknisk ledare/krematorieföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Stiftsdiakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Stiftsadjunkt

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Växjö stift Sista ansökningsdatum:

Hej präst

Göteborgs stift

Organist

Växjö stift

Präst

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkomusiker

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Göteborgs stift

Kantor

Göteborgs stift

Komminister

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum: