LEDIGA JOBB

Här finns det största utbudet av lediga tjänster inom kyrkans värld:Om du har rekryteringsbehov ring: 090-71 15 10
31

Diakon

Uppsala stift Sista ansökningsdatum:

Kommunikatör

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Övrigt Sista ansökningsdatum:

Organist

Övrigt Sista ansökningsdatum:

Pedagog

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Pedagog

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Diakon

Luleå stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherdesekreterare/kanslist

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Stiftsadjunkt

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Västerås stift Sista ansökningsdatum:

Kantor/organist

Skara stift Sista ansökningsdatum:

Kyrkoherde

Växjö stift

Kyrkomusiker

Lunds stift

Kyrkogårds- och fastighetschef

Västerås stift Sista ansökningsdatum:

Pedagog

Härnösands stift Sista ansökningsdatum:

Rektor

Linköpings stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdatum:

Rektor

Övrigt Sista ansökningsdatum:

Musikpedagog

Strängnäs stift Sista ansökningsdatum:

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdatum:

Musiker

Visby stift Sista ansökningsdatum:

Församlingspedagog

Härnösands stift

Kyrkomusiker

Härnösands stift

Fjällpräst

Härnösands stift