Diakon

Göteborgs stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-16

Diakon 100%, Halmstads församling

Halmstads församling befinner sig i ett positivt utvecklingsskede och vi ser fram emot att möta framtiden tillsammans med dig! Vi hoppas att du vill var med och bidra med ditt kunnande och engagemang i vår församling och tillsammans med medarbetare och förtroendevalda utveckla och förnya kyrkans uppdrag och roll i församlingen och i samhället. Församlingen övergripande mål är: I gemenskap möta Jesus.

Församlingen har sju kyrkor och verkar i tre områden: Centrum, Martin Luther och Kärleken/Holm/Övraby. Församlingen har ett rikt liturgiskt liv, en trogen gudstjänstfirande församling och ett högklassigt och varierat musikliv. Församlingslivet präglas av ett brett församlingsarbete för alla åldrar. Barn- och ungdomsverksamheten är livaktig. Vuxenverksamheten består av flera olika samtals- och studiegrupper. Det diakonala arbetet påverkas av de behov som präglar en innerstad, såsom hemlöshet och missbruk, såväl som behovsorienterat diakonalt arbete. I en del av församlingen, Andersberg, är det främst mångkulturell prägling.

I församlingen finns Högskola, Garnison, Sjukhuskyrka och ett upparbetat ekumeniskt samarbete kring Nattcaféets verksamhet och under året startar vi upp Sjömanskyrka. Vi sätter stort värde på våra ideella medarbetare som finns i verksamheten.

Vi söker dig som är diakonvigd i Svenska kyrkan. Meriterande för tjänsten är grundutbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning. Du kommer företrädesvis att arbeta med människor som befinner sig i samhällets marginaler och en stor del av tjänsten innebär diakonalt arbete inom beroendeproblematik. Tjänsten inkluderar uppsökande verksamhet, hembesök, samtal/själavård, gudstjänster, andakter, Nattcaféet, Sjukhuskyrkans beredskap, arbete med frivilliga och samverkan med andra aktörer i samhället m .m. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar erhålls av tf arbetsledare Håkan Wallentin 035 282 21 24, diakon Lena Karlsson 035 282 20 68 och personalsekreterare Eva Svedin 035 282 20 10.

Välkommen med Din ansökan med personligt brev och bestyrkt CV till Halmstads församling, Box 261, 301 07 Halmstad eller e-post halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se senast 2020.08.16

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli