Diakon

Stockholms stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-14

Diakontjänster med inriktning - 100%

Nu bygger vi vidare! Var med och utforma framtidens diakonala arbete i en dynamisk församling!

Solna församling erbjuder nu flera mycket spännande och utvecklande diakontjänster med olika ansvarsområden/inriktningar. Vi rekryterar för fyra heltidstjänster. De olika tjänsterna består av en del eget ansvarsområde/inriktning så som barn och familj, ungdom, vuxna/integration och äldre. I alla tjänster ingår dessutom församlingsdiakoni och att vara kontakt för en av de olika kyrkorna i församlingen. Vi ser gärna att du som sökande har erfarenheter och/eller utbildning för det ansvarsområde som är aktuellt för den tjänst du söker.

OM SOLNA FÖRSAMLING

Solna stad är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, med många invånare och flera olika typer av bostadsområden tätt intill varandra. Solna befinner sig i ett expansionsskede med en stor befolkningstillväxt samt en kraftig ökning av antalet arbetsplatser. Det här medför att behoven förändras och att församlingsarbetet ställs inför nya utmaningar.

Solna församling har funnits på plats i Solna sedan 1180-talet och motsvarar idag geografiskt Solna Stad: Bergshamra, Ulriksdal, Järvastaden, Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Solna centrum. Här bor ca 82 000 personer varav ca 34 000 (37%) är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har en ung befolkning med många singelhushåll och hög genomflyttning. Den psykiska ohälsan är utbredd. En undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten 2018 visar att 51% av alla kvinnor och 33% av alla män i Solna stad upplever oro och ångest.

För att skapa goda förutsättningar för församlingen att vara kyrka i vår del av världen finns i dagsläget drygt 100 anställda. Förutom sedvanlig församlingsverksamhet ansvarar församlingen för två heltidsförskolor, sjukhuskyrkan på Nya Karolinska Solna och en egen kyrkogårdsförvaltning som administrerar Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. Inom församlingens gränser finns fyra kyrkor: Solna kyrka, Bergshamra kyrka, Hagalunds kyrka och Råsunda kyrka samt Ulriksdals slottskapell, kapellet på Militärhögskolan Karlberg, Rum för stillhet på Karolinska och Sankt Ansgars kapell i Kyrkans hus i Solna Centrum.

FÖRSAMLINGSDIAKONI

I den aktuella tjänsten kommer du att ingå i ett team på sex diakoner, den exakta fördelningen av arbetsuppgifter kan variera något över tid. Arbetslaget strävar efter bred kompetens, att bygga en stark teamkänsla, och ett inlyssnande och generöst förhållningssätt där konstruktiva dialoger kan föras.

UTVECKLINGSARBETE

En viktig del i varje tjänst är att få möjlighet att utveckla den inriktning som tjänsten har tillsammans med församlingsbor, volontärer, diakonarbetslaget och övrig personal.

NYCKELORD SOM BESKRIVER DIAKONIN I SOLNA FÖRSAMLING

·       öppna mötesplatser med möjlighet till andlig påfyllning/ fördjupning

·       själavård och andliga samtal om tro

·       uppsökande verksamhet

·       kontakt/samarbete med socialtjänst, kvinnojour mm

·       bygga nätverk med olika samhällsaktörer och arbetsplatser

·       ekonomiskt stöd och hantering av fondansökningar

·       att samordna volontärer

·       arbete bland församlingens barn och ungdomar, som läger och konfirmation

·       sorgegrupper för olika åldrar

·       pilgrimsvandringar och retreater

·       andligt centrum vid Solna kyrka, Solna kyrkby

·       dödsbudsberedskap 

MERITERANDE FÖR TJÄNSTEN

·       erfarenheter och/eller utbildning för ansvarsområdet för den tjänst du söker.

·       erfarenhet av samarbeten med andra aktörer, organisationer och professioner

 DU ÄR EN PERSON SOM GÄRNA BESKRIVS SOM:

·       en trygg person som är stadigt förankrad i sin tro

·       en reflekterande praktiker

·       engagerad och lösningsfokuserad

·       lyhörd och processinriktad

·       nätverkande och öppen för samverkan med andra samhällsaktörer

·       har en god förståelse för de olika rollerna i församlingsarbetet

·       trygg i din roll som diakon

·       en teamarbetare

Tjänsterna är tillsvidaretjänster på heltid. Du har en viss möjlighet att påverka arbetstiderna, men både kvälls- och helgarbete samt vissa läger ingår. Tjänsteställe är Kyrkans hus vid Solna centrum, men verksamheterna är förlagda till olika platser i församlingen.

Du ska som sökande vara diakonvigd för tjänst i Svenska kyrkan. Efter genomförd behörighetsprövning hos Domkapitlet kommer vi att börja genomföra anställningsintervjuer. Vi kommer även att be dig begära utdrag ur straffregistret.

Ansökan skickas till solna.forsamling@svenskakyrkan.se 
och ska vara inne senast 14 augusti.
Ansökningarna behandlas löpande, skicka därför gärna in din ansökan omgående.

Tillträde hösten 2020 efter överenskommelse.
Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Stina Holmberg, arbetsledande diakon, 08-546 646 87,
kristina.holmberg@svenskakyrkan.se
Niklas Lång, kyrkoherde, 08-546 646 35,
niklas.lang@svenskakyrkan.se

Facklig företrädare:
Christer Zetterberg, Vision, 08-635 33 53 
Rebecca Söderberg, KyrkA, 08-442 51 73

 

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli