Diakon

Stockholms stift

Sista ansökningsdag: 2021-01-31

Västermalms församling (stadsdelen Kungsholmen) är en stor ung innerstadsförsamling i Stockholms city med god ekonomi. Av församlingens drygt 70 000 invånare är mer än 50 % kyrkotillhöriga. Det stora flertalet är i yrkesverksam ålder (24-45 år), många bor i små lägenheter, många är ensamstående. Medelinkomsten i församlingen är väl över medel i Stockholm. Här yrkesarbetar i stort sett lika många som bor här. Det finns många institutioner; sjukhus, skolor, äldreboenden och häkte. Flera nybyggnationer är beslutade i Stadshagen och på Lilla och Stora Essingen (sammanlagt mer än 2000 lägenheter).

Vi har tre kyrkor och ett kapell; Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka,
S:t Görans kyrka, Essinge kyrka samt S:t Eriks kapell. I S:t Görans sjukhus och på Kronobergshäktet finns invigda kyrkorum. Vi är en serviceorganisation med 60 fast anställda med ett gemensamt kansli. 

VILA och VÄXA är församlingens vision.

Vi arbetar i fem pastorala team: Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Identitet och mognad, Utsatthet och gemenskap, Återhämtning och fördjupning samt Kultur och påfyllnad samt Service.

Församlingen har, och har alltid haft en starkt framträdande diakonal profil. Vi sammanfattar det diakonala arbetet under rubriken ”Utsatthet och Gemenskap” Vi satsar på kvalitet i det diakonala arbetet på institutioner, i stöd, grupper och öppna mötesplatser som ”Café Hjärtat”. Vi vill utveckla arbetet med volontärer, bland äldre ensamma som bor kvar hemma, skolungdomar och barnfamiljer.

Laila går i pension och vi söker
 

LEDIGA JOBB

21

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag:

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Ekonom

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

HR-chef

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Kyrkomusiker

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Pilgrimspräst

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Stiftsmusiker

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Stiftsadjunkt (Konfirmandarbete)

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Församlingspedagog

Västerås stift Sista ansökningsdag:

Kantor

Växjö stift Sista ansökningsdag:

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Diakon

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Församlingspedagog

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Fritidsledare

Härnösands stift Sista ansökningsdag:

Musikpedagog/Kantor

Uppsala stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: