Distriktschef/präst

Stockholms stift

Sista ansökningsdag: 2020-02-05

Distriktet och kyrkorna
Stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal hör till Stockholms mest dynamiska områden. Befolkningsökningstakten är hög och nya områden exploateras hela tiden för att härbärgera alla som vill bo i det populära området. Centralt i Gröndal ligger sedan 50 år Gröndals kyrka, en oas i det brusande stadslivet. Församlingslivet är aktiv och kyrkan är full av verksamhet och människor. Här finns en lång svenskkyrklig tradition av att vara engagerad samhällsaktör och öppen folkkyrka.

År 2017 slog en ny kyrka, Kvarterskyrkan på kajen, upp portarna i Liljeholmen. Visionen var att skapa en kyrka med vardagsrumskänsla och en gemenskap som kunde välkomna alla de nya familjer som flyttade in på Liljeholmskajen, en målsättning som lyckades med råge. Kyrkan blev just den sociala hubb för unga och gamla som församlingen hoppades på, mycket tack vare ett glatt och kreativt arbetslag.

Arbetslaget i distriktet har 17 personer anställda. I distriktet finns även ideella krafter. Verksamheten i Kvarterkyrkan på kajen har sin tyngdpunkt i veckorna och påminner lite om en SKUT-församling. Gröndalskyrkan har mer karaktären av traditionell Svenskkyrklig distriktskyrka.

Uppgiften
Arbetet som distriktschef består i att leda arbetet i de två kyrkorna samt att tillsammans med ledningsgruppen i församlingen samordna resurser så att de olika distrikten jobbar åt samma håll. Arbetet kräver stor rörlighet då man rent fysiskt har sin arbetsplats på två olika ställen. Distriktschefen har budgetansvar för sitt distrikt samt personal- och arbetsmiljöansvar för arbetslaget. Du ansvarar också för schemaläggning och bemanning i ditt distrikt. I olika sammanhang och nätverk blir du också församlingens ansikte utåt.

Ordinarie prästuppgifter såsom begravning, förrättningshelger och Söndagstjänstgöring är en mindre del av tjänsten.

Vi söker dig som …

  • Står för ett inspirerande ledarskap.
  • Har god social kompetens.
  • Har fingertoppskänsla för arbetslagets dynamik
  • Känner glädje i att arbeta med traditionellt församlingsarbete.
  • Är präst, gärna med tidigare ledarerfarenhet.
  • Ser en utmaning i att arbeta i en ung och växande församling.
  • Är duktig på att skapa nätverk i närsamhället, t ex med skolor och föreningar.

Tidplan
Välkommen med din ansökan senast den 5 februari.

Vi har reserverat tid intervjuer måndag-tisdag 10-11 februari, samt måndagen 17 februari. Vår målsättning är att ha ett beslut innan februari månads utgång.

Ansökan
Ansökan mailas till hagersten.info@svenskakyrkan.se, ange vilken tjänst du söker i ämnesraden.

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta kyrkoherde Christofer Wilson, tfn 08-685 30 10, eller kyrkorådets ordförande Gunilla Schöldström, tfn 08-464 79 30, 08-464 79 30

LEDIGA JOBB

4

Präst

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Präst x2

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Präst

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari