Kanslichef

Uppsala stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-31

I Enköpings pastorat finns drygt 23 000 medlemmar, sex församlingar i stad och landsbygd och totalt 20 kyrkor varav 18 är medeltida. Pastoratet har totalt 84 personer anställda och en bred omfattande verksamhet för alla åldrar i respektive församling, men också en hel del samverkande verksamhet. Vi arbetar för att skapa ett engagemang för helheten och samverkan inom hela pastoratet där även friskvård och bra arbetsmiljö är i fokus.

KANSLICHEF
Pastoratets kanslichef går i pension och därför söker vi dig som vill ta över stafettpinnen och vara med och leda Enköpings pastorat in i framtiden. Pastoratet står just nu inför spännande utmaningar och söker en kanslichef som vill bidra med nytänkande och ett tydligt och inspirerande ledarskap.


I rollen som kanslichef leder du på delegation från kyrkoherden arbetet vid pastoratets kansli och har personalansvar för tio kompetenta och engagerade anställda inom ansvarsområdena administration, fastighet, ekonomi, personal, kyrkobokföring, information och begravningsverksamhet. Kanslichefen har även en stödjande funktion i hela organisationen och har ett nära samarbete med samtliga ledare i pastoratet. Du ingår i kyrkoherdens ledningsgrupp där du förväntas bidra till och vara delaktig i den övergripande organisationsplaneringen. Som kanslichef förväntas du arbeta målinriktat för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda och en arbetsplats som präglas av god dialog och samverkan, såväl internt som externt. Ett spännande projekt som du kommer att medverka i är arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan som ska gälla från 2022.


Som kanslichef har du vidare en viktig roll gentemot förtroendemanna-organisationen. Kanslichefen är bland annat sekreterare i kyrkorådet, dess arbetsutskott, valnämnd och kyrkofullmäktige och har som uppgift att förbereda och i många fall föredra de ärenden som ska beslutas.

Vem är du?
Den kanslichef pastoratet söker har, förutom en relevant akademisk examen, bred kunskap och intresse för frågor kopplat till ekonomi, fastighetsfrågor, juridik och personal. Du är en skicklig ledare med dokumenterat goda ledaregenskaper. Pastoratet ser helst att du har verkat inom en organisation som leds av förtroendevalda och har god förståelse för demokratiska processer. Goda ekonomiska kunskaper och erfarenhet av budgetarbete är viktiga faktorer för att lyckas i rollen. Erfarenhet från kyrkans organisation är meriterande.

Du bör vara en kommunikativ person som leder med tydlighet och lyhördhet. Du är en uppskattad relationsbyggare, har en god organisatorisk förmåga och månar om att skapa en god arbetsmiljö för dina anställda. För att trivas i rollen behöver du vara prestigelös och tycka om att arbeta med ett brett spektrum av arbetsområden. Du tillhör Svenska kyrkan och delar våra grundläggande värderingar.

Välkommen med din ansökan!

Enköpings pastorat samarbetar med Signera rekrytering.

Du visar ditt intresse här där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Enköpings pastorats nya kanslichef. Vi tar helst emot din ansökan så snart som möjligt, men allra senast den 31 augusti.

Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65.

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare: 
Claes-Håkan Jansson, Vision, 070-214 50 50
Patrik Sköldberg, Kommunal, 010-442 88 29

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli