Komminister

Strängnäs stift

Komminister, Mikaels församling

 Mikaels församling i Örebro söker en komminister med inriktning konfirmander, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Vill du arbeta i en urban mångfaldsförsamling med hela världen på tröskeln? Välkommen med din ansökan! 

 Mikaels församling är en urban mångfaldsförsamling i Örebro pastorat och hela världen bor på vår tröskel. Inom församlingen finns en bred kulturell och religiös mångfald. Villabebyggelse finns sida vid sida med miljonprogramsområden och industrimark.

Nu söker vi dig, en komminister med inriktning på konfirmander och andra ungdomar, unga vuxna och vuxna. Du kommer också att ha huvudansvar för de ideella i församlingen.

Du

 • är en person som vill se människor växa i tro
 • är en person som har förmåga att entusiasmera andra
 • är en person som ser med diakonins ögon på dina medmänniskor
 • är en person som vill skapa vägar för människor till fördjupning och gemenskap
 • är en person som längtar efter att vara kyrka även utanför kyrkan
 • är vigd präst i Svenska kyrkan

Vi

 • är en församling med centrum i söndagens gudstjänstfirande
 • är en församling som präglas av det samhälle vi lever mitt i
 • är en församling med en tradition av stort ideellt engagemang
 • är ett arbetslag som har nära till både skratt och allvar
 • är ett arbetslag med stort engagemang för församlingens och människans bästa

Mikaels församling är en del av Örebro pastorat, som innefattar åtta församlingar i Örebros och Lekebergs kommuner. Här är anställda, förtroendevalda, ideella och många andra engagerade i att gestalta Svenska kyrkans tro och liv och bygga kyrkans framtid. Vi för dialog och utvecklar gemenskap över såväl samfunds- och religionsgränser som över andra gränser mellan grupper och människor.

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020

Intervjuer

Intervju hos domkapitlet i Strängnäs sker den 31 augusti. Intervju i församlingen sker den 1 september.

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken nedan.

Läs mer och skicka in din ansökan.

Kontakt:

Moni Höglund, Församlingsherde

019-154664

moni.hoglund@svenskakyrkan.se

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli