Kommunikatör

Stockholms stift

Vantörs församling söker

100% kommunikatör

Vi söker en högskoleutbildad kommunikatör/journalist som:
- Vill skapa en kommunikativ arbetsplats
- Har driv att hitta vinklar och nyheter
- Kan göra kyrkan synlig och relevant i församlingen
- Kan vara ett kommunikationsstöd till kyrkoherden