Kyrkoherde

Göteborgs stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-14

Är du Istorps pastorats nya kyrkoherde?

 

På västkusten i den vackra Viskadalen ligger Istorps pastorat. I pastoratet ingår de tre församlingarna Istorp, Öxnevalla och Horred. För en stor del av människorna som bor här är den lokala kyrkan ett naturligt inslag i vardagen. Det visar sig bland annat i ett aktivt gudstjänstliv och vardagsverksamhet. Vi har engagerade församlingsbor i yrkesverksam ålder, relativt stort antal gudstjänstdeltagare och barn- och ungdomsverksamhet.
En stor del av ungdomarna i bygden konfirmeras, 73% av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Det kan också nämnas att vi hade ett av Sveriges högsta valdeltagande i kyrkovalet 2017. Kanske beror det stora engage­manget på det kyrkliga arv av ett församlingsliv centrerat kring Jesus och Guds ord som bygden bär med sig. Kyrkan vill vara en del av bygdens liv och vi församlingsbor möts i kyrkan, idrottshallen, hembygdsföreningen och på ICA. Vi är måna om vår bygd, stöttar vårt rika föreningsliv och har goda relationer till Helsjöns folkhögskola och frikyrkan Staden på Berget, som båda ligger i Horreds församling. Alla får plats i Guds familj. 

Vi vill bevara och förvalta vårt lokala kyrkliga arv men längtar efter förnyelse i struktur och uttryck. Vi vill ha modet att sträcka oss efter det som ska komma. I tillit till Gud, till varandra och vår gemensamma framtid vill vi arbeta med att nå de unga, ta hand om våra äldre och vara kyrka för medelålders människor i en modern tid. Vår längtan har resulterat i en antagen vision. Utifrån missionsbefallningen vill vi i Istorps pastorat på Guds uppdrag och i Guds kraft vara församling med följande byggstenar: Välkom­nande gemenskap, Levande och livgivande gudstjänst, Socialt ansvarstagande, Lokal förankring, Vägledande och hoppingivande.

Istorps pastorat består av ca 2000 medlemmar och har 10 anställda. Här finns kommunal skola F-6 samt friskolan Leteboskolan F-9 med kristen profil, bibliotek, affär, vårdcentral, tandläkare, buss- och järnvägskommunikation, räddningstjänst, frisörer och ett rikt förenings- och näringsliv. 

Vår nuvarande kyrkoherde går i pension efter 15 års prästtjänst ibland oss. Vill du vara en del av vårt framtida arbete?

Då tror vi att du

  • är en andlig ledare tryggt förankrad i tron på Gud.
  • brinner för ett rikt och varierat gudstjänstliv.
  • är noga med att förvalta vårt arv men också modig att förnya.
  • vill vara lokalt förankrad i vår bygd.
  • vill vara bärare av kyrkans glada budskap bland människorna som bor här.
  • har förmåga att lyhört leda personal och medlemmar mot en gemensam vision.
  • ser det som en del av din kallelse att även arbeta med praktiska och administrativa frågor.
  • har erfarenhet av att arbetsleda.
  • har körkort och bil.

Välkommen med din ansökan senast 14 augusti.
Tillträdesdatum 1 februari 2021 eller enligt överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Kyrkorådets ordförande Martin Arnell, 070-221 32 20
Nuvarande kyrkoherde Hasse Andersson, 072-218 09 82

Facklig företrädare:
Ib Pihlblad, KyrkA, 070-306 66 44

Skicka din ansökan till:
Istorps pastorat Helsjövägen 19 519 31 Horred
eller
istorpspastorat@svenskakyrkan.se

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli