Kyrkoherde

Luleå stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-25

Verksamhetsidé Malå-Sorsele pastorat


Vi skall till dem som bor, arbetar och vistas i Malå-Sorsele pastorat med ett öppet och diakonalt förhållningssätt, i samverkan med andra organisationer, förkunna evangeliet om en kärleksfull och närvarande Gud.

Pastoratspresentation – två församlingar

Verksamheten i Malå-Sorsele pastorat tar sin utgångspunkt i verksamhetsidén. Det innebär att vi i ord och handling, i alla våra verksamheter, ledda av såväl anställda och som frivilliga, skall låta denna idé vägleda oss.    

De årliga verksamhetsmålen – som bygger på församlingsinstruktionens inriktning - skiftar något och har lokala variationer i Malå respektive Sorsele församlingar beroende på delvis olika lokala förutsättningar och omvärldens situation.

Församlingspresentation


I Malå församling finns två kyrkor och ett gravkapell.

Församlingens huvudkyrka ligger i tätorten med gravkapellet i dess närhet. I Adak finns en områdeskyrka. Kyrkogårdar finns vid respektive kyrka. I Malå finns dessutom en Skogskyrkogård, belägen ca 1 km från huvudkyrkan.

Malås församlingshem ligger centralt, mitt i byn, vilket möjliggör en omfattande vardagsverksamhet för alla åldrar. I Malå kommunen finns ca 3 100 inv. varav 2 600 kyrkotillhöriga.

Sorsele församling finns fyra kyrkor och två kapell.

Församlingens huvudkyrka ligger i tätorten. I Gargnäs och Ammarnäs ligger två områdeskyrkor. Utöver dessa finns den rikskända Viktoriakyrkan, Bergnäs kapell och Gillesnuole kapell (ett samekapell från slutet av 1600-talet.)

Kyrkogårdar finns vid varje kyrka samt en skogskyrkogård i Sorsele. Församlingshem eller församlingsgård finns i Sorsele, Gargnäs, Ammarnäs samt vid Viktoriakyrkan.  
I Sorsele kommun finns ca 2 600 inv, varav 1 750 kyrkotillhöriga.

I båda församlingarna tillkommer ett stort antal turister och utländska arbetare bl a inom biltestverksamheten.

Vår verksamhet

Vi har en omfattande verksamhet i pastoratets båda församlingar.
Några exempel:
I Barnverksamheten deltar 80 % av barnen i åldrarna 4-12 år.
Vårt musikliv är omfattande med många körer och god samverkan med kommunerna och externa grupper/musiker.
Inom diakonin har vi över 30 frivilliga som har kontakt med ensamma och äldre.
Vi arbetar utifrån principen ”anknytningens konst”, dvs det vi inte har resurser för själva samarbetar vi med andra.

Vi firar varje söndag 3 gudstjänster – i vardera huvudkyrka samt växelvis i de andra kyrkorna/kapellen.

Vi har ett öppet och inklusivt förhållningssätt där vi både samlas framför altaret i gudstjänst och mitt i livet bland människorna.

Vill du veta mer – hör av dig så får vi berätta mer och skicka vår församlingsinstruktion och våra mål till dig.

Fritid och Boende

I såväl Malå som Sorsele finns ett mycket rikt fritids- och friluftsliv. I Malå ligger Tjamstabackarna mitt i samhället med 4 liftar och fem nedfarter. 
Några kilometer utanför Sorsele ligger Nalovardo – ett fjäll- med många och långa nedfarter varav en är godkänd för internationella FIS tävlingar. 
I Ammarnäs finns, förutom slalombackar Europas största naturreservat med fantastiska möjligheter till sommar och vinteraktiviteter, vandringar och skid- och skoterfärder.

Musik och kulturlivet är stort – kulturskolor, körer spelmanslag, folkdans, musikgrupper, rockband, fantastiska kyrkorglar och musiker. Återkommande revyer och teaterverksamhet.

Ett stort inslag i pastoratet är renskötsel och samiskt kultirliv med tre av Sveriges största samebyar. Båda orter är s.k. samiska förvaltningskommuner. Vi har ett antal gemensamma gudstjänster under samiska kyrkhelger och på gamla samiska boplatser.

Stora möjligheter till varierat boende finns. Nybyggda lägenheter i centralorterna och utbud av villor och gårdar på landsbygden.

Välutbyggd sjukvård med sjukstugor och tandläkarmottagningar i båda tätorterna liksom förskolor och skolor.

Jakt och Fiske möjligheterna är stora. Som kyrkoherde kan du erhålla jaktkort och fiskerätt inom Norrsele-Svergoträsk VVO.

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli