Kyrkoherde

Västerås stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-03

Vår nuvarande kyrkoherde Gunnar går i pension. 
Nu har du har chansen att leda arbetet med Ludvika församlings fortsatta utveckling!

Ludvika församling tillhör Västerås stift och ligger i det natursköna Västerbergslagen i Dalarna. Församlingen utgör i stort sett den centrala delen av Ludvika kommun. Vi har två kyrkor med tillhörande församlingshem, två kyrkogårdar, tre gravkapell, ett diakonihus och ett krematorium. För att driva verksamheten har församlingen i dagsläget ca 50 tillsvidareanställda medarbetare och därutöver säsongsanställda och volontärer.

Församlingen har en tydligt folkkyrklig profil. Skogen, sjöarna och naturen är viktig, liksom att det finns en närhet och tillgänglighet till kyrkan.

 

Vi vill fortsätta att utveckla samarbetet med kommun, andra trossamfund, näringsliv och civilsamhälle då vi ser det som en viktig framgångsfaktor i vår strävan att vara en aktiv och naturlig part i samhället. För att följa med i samhällsförändringarna och förändrade förutsättningar tror vi att det är nödvändigt att det finns en öppenhet och vilja att hitta nya arbetssätt och former utan att förlora grunduppdraget. Som kyrkoherde i Ludvika församling är det därför bra om du har erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete.

 

Några av de ord, egenskaper och uttryck som kommit fram när vi pratat om vår framtida kyrkoherde

 

 •          Lyhörd
 •         Ödmjuk
 •         Tydlig
 •         Synlig
 •         Barn
 •         Tolerans
 •         Hållbar utveckling
 •         Social ekonomi
 •         Undervisning
 •         Diakoni
 •         Familj
 •         Gudstjänst

Vi vill också nämna några grundläggande saker: Personalfrågor är viktiga, liksom att det finns ett intresse och förmåga att kunna sköta budget och ekonomi.

Är du nyfiken på församlingen och tjänsten är du välkommen att kontakta

Kyrkorådets ordförande:

Anette Andersson, 070-528 19 98, anette.andersson3@svenskakyrkan.se

Fackliga företrädare

KyrkA: Lena Andersson-Englund, 070-692 48 00, lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se

Vision: Johan Gunningberg, 070-322 27 80, johan.gunningberg@svenskakyrkan.se


Vi är nyfikna på dig.

Välkommen med din ansökan inklusive CV. 

Ansökan skickas till: ludvika.forsamling@svenskakyrkan.se 

eller Ludvika församling, Box 293, 771 26 Ludvika

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli