Kyrkoherde

Västerås stift

Sista ansökningsdag: 2021-01-18

Vi söker ny Kyrkoherde

Det händer inte ofta, men nu söker vi ny Kyrkoherde!

”Vi är en skön blandning av tradition och nytänk.” Så beskriver kyrkans egna medarbetare Svenska kyrkan i By-Folkärna. Idérikt gör vi vårt bästa för att leva upp till ambitionen att vara folkkyrka i vår föränderliga tid.

Barn och tonåringar möts i körer och musikal som både ger gemenskap och ställer existentiella frågor på sin spets. Hela musiklivet är rikt med konserter i allt från sockenkyrkor till skogsgläntor och med över 150 deltagare i de nio körerna. Återkommande samverkar vi med Sjöviks folkhögskola som med förnämliga musiklinjer finns i vår geografi.

Diakonin får ett tydligt uttryck i S:t Mary som ger M=meningsfullhet, A=arbetsgemenskap, R=rehabilitering och Y=yrkesstolthet till kvinnor och män som saknar det. Många i S:t Mary är flyktingkvinnor.

Gudstjänsterna är att lita på – vid kända klockslag varje söndag, kl. 11 i Krylbo, kl. 15 Horndal och kl. 18 Folkärna. I By samlas vi till helgmålsringning och musik av alla slag.

Ja, vi är också engagerade genom klassisk diakoni, barnverksamhet, internationellt arbete och för miljöansvar. Det är viktigt för oss att finnas med i lokalsamhället, till exempel i Natur och kulturveckan i By, POSOM och samarbetet med polis och socialtjänst.

Svenska kyrkan i vår bygd sträcker sig över de gamla socknarna By och Folkärna i södra Dalarna. Här finns bruksorter och levande landsbygd, och i Krylbo möts järnvägar från fyra håll. Inom en timme når vi Uppsala, Västerås, Falun och Gävle. I pastoratet finns nära 10 000 invånare, varav 57 procent hör till Svenska kyrkan. Vi har en hög andel nysvenskar med olika religioner, vi samarbetar med alla kristna kyrkor och är generösa med att låna ut våra kyrkor till dem. Pastoratet består av två församlingar, fyra kyrkor, cirka 40 anställda medarbetare och många ideellt engagerade. Möjligheterna är många. Vår kommun är Avesta, med framåtanda inom näringsliv, sport och kultur.

Eftersom vår nuvarande kyrkoherde ska gå i pension söker vi nu en ny kraft:

- Du samlar medarbetare och ideella i arbetet att vara folkkyrka i vår tid. Du leder och utvecklar vårt lag. Du är bra på både att samarbeta och att delegera. 

-  Du gläds åt att själv vara närvarande och verka i ett pastorat som vill att verksamhet ska blomma i alla geografiska delar. Du är drivande. Du har ändå eget körkort för bil.

- Du trivs som ansiktet utåt för Svenska kyrkan i lokalsamhället. Du gillar samverkan med samhällets andra aktörer.

Vi räknar med att ditt ledarskap ger god struktur också åt verksamhetsplanering och budgetprocess. Ledarskapsutbildning eller andra erfarenheter, utöver behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning, är intressant och meriterande.

Vill du veta mer? Välkommen att ringa:

Kyrkorådets ordförande Jan-Olof Källström, tel. 070 514 41 98

Kyrkofullmäktiges ordförande Karin Perers, tel. 070 56 808 30

Om du vill veta hur vi har det just nu, berättar vår nuvarande kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg gärna mer. Du når henne via tel. 070 399 93 06.

Hur det blir i framtiden, kan kanske just du påverka.

Ansökan sänder du via mejl eller post till by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se eller By-Folkärna pastorat, Kapellgatan 6, 775 51 KRYLBO. Den ska vara oss till handa måndag 18 januari 2021. Vi är glada om du kan börja till hösten.

LEDIGA JOBB

24

Ekonom

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

HR-chef

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Kyrkomusiker

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Pilgrimspräst

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Stiftsmusiker

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Stiftsadjunkt (Konfirmandarbete)

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Församlingspedagog

Västerås stift Sista ansökningsdag:

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

Kantor

Växjö stift Sista ansökningsdag:

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Diakon

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Församlingspedagog

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Linköpings stift Sista ansökningsdag:

Fritidsledare

Härnösands stift Sista ansökningsdag:

Musikpedagog/Kantor

Uppsala stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag:

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag:

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Diakon 100%

Lunds stift Sista ansökningsdag:

Församlingspedagog 100%

Stockholms stift Sista ansökningsdag:

Arbogabygdens församling söker en FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Västerås stift Sista ansökningsdag: