Organist

Lunds stift

Sista ansökningsdag: 2020-03-12

Organisttjänst 100%

Skanör-Falsterbo församling söker kyrkomusiker 100%

SKANÖR-FALSTERBO - EN PLATS DÄR HIMMEL MÖTER HAV och JORD

Underbar natur med stränder, parker och ett fantastiskt rikt fågelliv omsluter en unik blandning av småhus och villor med närhet till skolor, service och goda kommunikationer. Som två utropstecken reser sig våra ståtliga medeltida kyrkor med anor från 1200- och 1300-talet. Församlingen har sjutton anställda, ett engagerat kyrkoråd samt många engagerade kyrkvärdar och ideella medarbetare.

Skanör Falsterbo är en församling som har stått och står inför utmaningar. Församlingen har just rekryterat kyrkoherde och skall under våren fortsätta samtal och arbete kring att bygga församling och arbeta fram församlingens församlingsinstruktion. Vi kommer också arbeta vidare med gudstjänstutveckling och gudstjänstarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling mm.

I SF finns en trogen gudstjänstfirande församling. Församlingen har många kyrkliga handlingar, livets gudstjänster, framförallt på sommarhalvåret då församlingen ökar från 7 500 boende till mer än 20 000 sommarboende. Verksamheter sjuder dock av liv året om.

Kyrkomusiker 100%  - organist

Vi söker Dig som vill vara med att utveckla musiklivet i församlingen. Musiken är ett av kyrkans språk. Musik i kyrkorummet öppnar för ett tilltal bortom och innanför orden. Musik är både lovsången till Gud och Livet, samtidigt som musiken bär människans längtan, tårar och glädje.

I tjänsten ingår en vuxenkör med klassisk inriktning och ytterligare en kör ( t ex barnkör). I tjänsten ingår också instrumentansvar och övergripande ansvar för musiklivet (tillsammans med våra två andra kyrkomusiker).

Musikverksamheten omfattar i nuläget två barnkörer, en ungdomskör och tre vuxenkörer med olika inriktningar. Jämte högmässans musikaliska gestaltning finns i församlingen en lång tradition av ett brett utbud av musikgudstjänster och konserter, inte minst sommartid.

Församlingen ser musiken som en viktig del av församlingsverksamheten, något som den som anställs på tjänsten ges stor möjlighet att vidareutveckla tillsammans med två kyrkomusikerkollegor och övriga medarbetare. Även en kommande översyn och utveckling av instrumenten kommer att ingå i Dina arbetsuppgifter.

Församlingen vill vara med och ta ansvar för framtidens kyrkomusik genom exempelvis att det finns utrymme för undervisning av en orgel/pianoelev och körverksamhet bland barn och unga.

Förutom de levande instrument som våra körer och den gudstjänstfirande församlingen utgör finns en 1700-tals orgel samt både analoga och digitala orglar samt flyglar i båda kyrkorna. Flyglar finns också i församlingshusen.

Vi söker Dig som vill arbeta i team tillsammans med övriga 16 medarbetare samt många frivilliga medarbetare i körer och i övrig verksamhet. Samtidigt skall Du ha förmågan att kunna arbeta självständigt. Integritet, engagemang och intresse i människomöten samt viljan att gestalta kyrka just här är också viktigt.

För behörighet till tjänsten krävs att du har Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på lägst B-nivå eller att du i enlighet med valideringsordningen i Svenska kyrkans bestämmelser 2018:1 ska anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på lägst B-nivå.

LEDIGA JOBB

2

Musiker

Lunds stift Sista ansökningsdag: 19 Februari

Musiker

Lunds stift Sista ansökningsdag: 12 Februari