Organist - Lund

Lunds stift

Sista ansökningsdag: 2021-04-30

 

Med Närvarande – Bedjande – Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1 domkyrka, 14 kyrkor, 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli. Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200 anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje församling finns församlingsråd och församlingsherde. Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och vi finns i livets alla skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Allhelgonakyrkan är med sin rymd och akustik platsen för en stark musiktradition i Lunds kulturliv. Vi har en stor konsertverksamhet med egna körer och musiker, är en del av Lunds pastorats oratorieverksamhet, och samverkar med andra kulturaktörer. Gudstjänstlivet präglas av ett rikt musikaliskt och liturgiskt språk där körerna har en självklar plats.

Arbetslaget i Allhelgonakyrkan består av ett tiotal medarbetare, samt personal på familje­rådgivningen och sjukhuskyrkan. Utöver organisttjänsten finns två deltidskyrkomusiker. Församlingen har tre barnkörer och ett stort konfirmand- och ungdomsarbete dels med musik­inriktning, dels med inkluderande av funktionsvariationer. I arbetslaget krävs samverkan och samarbete. I Allhelgonakyrkan har vi en stor läktarorgel, en kororgel, en flygel och en cembalo.

Vi söker dig som har ett stort församlingsengagemang och intresse för att förmedla evange­lium genom musik i gudstjänst- såväl som i konsertsammanhang.

Tillträde den 1 september.

Tjänsten kan komma att omvandlas till en försteorganisttjänst

 

I tjänsten ingår att

 • ansvara för den musikaliska utvecklingen i församlingen med tillhörande administra­tion och planering
 • medverka på gudstjänster och kyrkliga handlingar
 • leda två körer, i dagsläget oratoriekör och kyrkokör
 • ansvara för och medverka i konserter och musikaliska arrangemang i kyrkan
 • tillsammans med domkyrkoorganisten utveckla och ansvara för oratorieverksamheten i pastoratet

 

Vi söker en kyrkomusiker

 • med organistexamen
 • med erkänd kompetens inom såväl liturgiskt som solistiskt orgelspel
 • med erfarenhet av och kompetens i körledning
 • med intresse för att utveckla Allhelgonaförsamlingens musikverksamhet och pastora­tets oratorieverksamhet
 • med god kompetens att leda församlingssång
 • med engagemang inom kultur och teologi
 • som är van både att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra
 • som är väl förtrogen med Svenska kyrkans tro och gudstjänstliv

 

Vi kommer att hålla provspelning i både liturgiskt och solistiskt orgelspel samt organisera provdirigering. Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättningen.

 

Läs mer om oss

www.svenskakyrkan.se/lund/allhelgona

www.facebook.com/allhelgonakyrkanlund

instagram/allhelgonakyrkanlund

 

Sista ansökningsdag

2021-04-30

 

Intervjuer kommer att hållas den 10 maj

Provspelningar och provdirigering den 17 maj

 

Kontaktpersoner

Anna Davidsson Bremborg

Församlingsherde i Lunds Allhelgonaförsamling

+46 46718808

anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se

Robert Bennesh

Domkyrkoorganist

+46 46718884

robert.bennesh@svenskakyrkan.se