Organist/kyrkomusiker

Lunds stift

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Välkommen till trevliga Trelleborg, pärlan på sydkusten. Vi har en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, ett härligt arbetsgäng och en god relation mellan förtroendevalda, personal och tillhöriga. Församlingen har cirka 15 100 medlemmar och vi är 40 anställda inom församlingsverksamhet och kyrkogård. Läs gärna mer i vårt församlingsblad på vår hemsida för att få en bild av alla våra verksamheter.

Kyrkorådet har tecknat en avsiktsförklaring och ny stor piporgel med omkring 60 stämmor fördelade på fyra manualer är under projektering. Frobenius fjärrverk från 1925 skall renoveras och ingå i det symfoniska konceptet. I kyrkan finns nu en av landets största digitalorglar samt en Steinway konsertflygel D-274. Vår organist går i pension under våren och vi har en vakans och annonserar nu för att skapa ett musikaliskt team tillsammans med vår konsertpianist Stina Backlund.

Organist 100%
Vi söker dig som har mastersexamen i kyrkomusik och som vill vara med att utveckla musiklivet i Trelleborgs församling med bland annat orgelprojektet, körverksamhet, orgelelever, instrumentvård och vara samordnare för församlingens musiker. Du har erkänd kompetens inom såväl liturgisk som solistiskt orgelspel och är en god ackompanjatör. Du har ditt hjärta i den klassiska kyrkomusiken och är trygg i din egen förmåga, identitet och Svenska kyrkans tro, bekännelse och liv.

Tillsammans med övriga musiker tjänstgör du vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Du arrangerar och spelar vid konserter. Orgelprojektet är under uppbyggnad och du kommer att ansvara för projektet tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde. Du har en egen kör men samverkar med andra musiker inom körarbetet.

Du kommer att ingå i församlingens ledningsgrupp. Du är flexibel, drivande och tycker om att samarbeta, både med andra musiker, övriga medarbetare och församlingsbor.

 

Organist/kyrkomusiker 100%
Vi söker dig som är utbildad organist eller kyrkomusiker och som vill vara med och utveckla kör- och musiklivet i Trelleborgs församling.

Vi önskar att du utvecklar körverksamheten, gärna i projektform. Du är öppen för olika musikstilar och uttryckssätt i gudstjänst, körer och konserter och har förmåga att förmedla mötet mellan tradition och förnyelse. Du är flexibel och tycker om att samarbeta, både med andra musiker, övriga medarbetare och församlingsbor.

Du ser musiken som en viktig del i att förmedla den kristna tron och är trygg i din egen förmåga, identitet och Svenska kyrkans tro, bekännelse och liv. Du kan genom musiken tillgodose både våra befintliga kyrkobesökare samt inspirera övriga församlingsbor till delaktighet i kyrkan och våra verksamheter.

Du tycker om att arbeta med konfirmand- och ungdomsverksamhet.

Ansökning snarast men senast 14 februari 2020. Tillträde juni 2020.

Provspelning för båda tjänsterna preliminärt vecka 9 och 10.

Skicka din ansökan inklusive cv till trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se     

Kontaktpersoner:
Anna Hult, kyrkoherde, 0410-597 05 anna.hult@svenskakyrkan.se
Stefan Lind, förste organist 0410-597 59 stefan.lind@svenskakyrkan.se

Facklig företrädare:
Annika Stoltz, Lärarförbundet annika.stoltz@svenskakyrkan.se 070-311 93 19
Anders Christiansson, Vision anders.christensson@fv.vision.se  040-279025