Präst

Växjö stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-17

Vi söker en präst på 100%

Välkommen in i vårt gäng, ansök senast den 17 augusti.

VI VAR FÖRST, OCH DET ÄR VI STOLTA ÖVER!

Den 7 maj 2017 blev vi den första församlingen i Svenska kyrkan som fick ta emot Regnbågsnyckeln. En märkning/certifiering som en församling får ta emot efter att personal och förtroendevalda genomgått studiecirkeln "Så att jag kan komma in". Den handlar både om hur vi bemöter människor inom HBTQ-gruppen, men också om var och ens upplevelser kring utanförskap och exkludering. Efter genomförd studiecirkel togs en Mångfaldsvision fram, vilken blivit en grund för hela vår verksamhet.

Nu söker vi en präst, på heltid 100%

Du som söker tjänsten:

 • är idérik och samarbetsvillig
 • gillar både traditionella prästerliga uppgifter och är en utvecklingsintresserad präst, som är både trygg och nyfiken.
 • är väl förankrad och grundad i din egen tro och bjuder gärna in till samtal om tro och liv.
 • är kommunikativ, intresserad av människor och har en öppenhet för människors olikheter och gåvor.
 • tycker om att jobba med konfirmander och vuxna och som vill bidra till att hitta nya sätt att göra den kristna tron levande för vår tids människor.

Körkort och egen bil är nödvändigt, då vi är en lantortsförsamling med sex kyrkor.

I Alvesta församling ingår du i ett arbetslag om 23 personer, varav tre är präster. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Alvesta församlings två fokusområden är:

 • Barnen i centrum
 • Ett varierat gudstjänstliv med angelägna gudstjänster

Vi i Alvesta församling:

 • har en stor barn- och ungdomsverksamhet för alla i åldrarna 0-19 år.
 • har ett stort engagemang för att fortsätta utveckla formerna för gudstjänst och församlingsliv. 
 • tycker det är viktigt att kyrkan engagerar sig i lokalsamhället och är en av aktörerna som bidrar till vitalitet och utveckling i bygden.

Mångfaldsvision Alvesta församling  (2017-05-07)
Efter att personal och förtroendevalda i Alvesta församling genomgått processmodellen "Regnbågsnyckeln", enades vi om följande mångfaldsvision, som en start på ett fortlöpande arbete kring HBTQ-frågor:
Se människan – för Guds skull!

 • Vi bemöter alla människor med respekt
 • Vi har ett öppet, vänligt, omtänksamt klimat där alla känner sig trygga med att uttrycka sin åsikt.
 • Vi ser förbi det yttre och ser det positiva i varje människa.
 • Vi vågar stå upp för andra människor - vi är modiga kristna.
 • Vi använder ett inkluderande språk och inkluderande bilder
 • Hos oss tar vi ansvar för hur vi uttrycker oss så att vi inte sårar andra.
 • Vi har ett inkluderande förhållningssätt vid gudstjänstfirande, som skapar trygghet.

Bekanta dig gärna mer med Alvesta församling på vår Facebooksida och på Instagram!

Ansökan skickas senast 17 augusti till:  
elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se
eller till:

Alvesta församling
Elisabet Cárcamo Storm
Box 177
342 22 Alvesta

Bifoga CV, personligt brev, löneanspråk och kontaktinformation till två referenspersoner.

Har du frågor kan du kontakta:
Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde tel 070-668 23 68 elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se

Facklig representant:
Jonas Hagård, KyrkA, tel 070-747 06 56
Helena Fyhr Abrahamsson, Vision tel 070-8624631

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Stiftsdirektor

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli