Präst x2

Stockholms stift

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Församlingen söker två präster

Vi har ett uppdrag, en mission, bland människorna i Sollentuna

Vår vision
Sollentuna församling arbetar utifrån visionen "Var dag med Gud". Vi drömmer om den dag då människor i Sollentuna lever var-dag-med-Gud; vem du än är, hur du än levt, hur du än lever, vad du än står i… Gud är inte långt borta från någon enda av oss, Gud vill oss väl och vill hjälpa oss var dag.

Om tjänsterna
Tjänsterna är tillsvidareanställningar i församlingen med inriktning vuxen och med hemvist i Kummelby kyrka respektive Turebergskyrkan. I uppdraget kommer du att fira gudstjänst, och kyrkliga handlingar, leda andakter, undervisa, bedriva själavård och bidra till att utveckla kyrkans uppdrag bland människorna i Sollentuna. Det kan även bli aktuellt med konfirmandundervisning då nästan 60% av alla tillhöriga 15-åringar konfirmeras i Sollentuna. Vi har ett utvecklat samarbete och goda relationer med andra samhällsaktörer, som t ex skolor och föreningar. Här finns också en god ekumenisk anda med gemensamma samlingar.

Om dig
Du är präst i Svenska kyrkan och bidrar med idéer och genomförande i vår församlingsutveckling. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utvecklas som människa och präst.

Vårt erbjudande
Till ditt stöd i arbetet har vi möjlighet att erbjuda handledning och kompetensutveckling. Vårt arbete utgår från hållbarhet och med medarbetarskapet i fokus skapar vi gemensamt en god miljö att arbeta i. Du är viktig för oss och vi tar dina behov av utveckling, utmaningar och lärande på allvar. Utöver detta erbjuds friskvårdstimme, friskvårdspeng, hälsoundersökning och tillgång till företagshälsovård. Alla medarbetare inbjuds till samlingar och trivselaktiviteter i syfte att stärka samarbete och församlingsgemenskap.

Villkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar om 100 %. Vi följer Svenska kyrkans avtal och tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan och CV senast 30 januari!

Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt – intervjuer kan komma att ske löpande – till sollentuna.jobb@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer
Distriktschef Kummelby: Andreas Salé, 08-505 514 04, andreas.sale@svenskakyrkan.se

Distriktschef Tureberg: Erik Ringheim, 072-724 33 00, erik.ringheim@svenskakyrkan.se

HR-specialist: Anna Wahlund, 08-505 513 13, anna.wahlund@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde: Lasse Svensson, 08-505 514 99, lasse.svensson@svenskakyrkan.se

LEDIGA JOBB

4

Distriktschef/präst

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Präst

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari

Präst

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 15 Januari