Sjukhusdiakon

Luleå stift

Sista ansökningsdag: 2020-02-17

Södra Lapplands Pastorat består av fem församlingar där Lycksele lasarett ligger i Lycksele församling men har som upptagningsområde bland annat hela pastoratet.

Nu söker vi en diakon med delad tjänstgöring, 50% Sjukhuskyrkan och 50% församlingsdiakoni.

Vi söker dig som i handling och ord vill dela evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike till människor i vår församling och vårt pastorat. Du kommer att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper och ideella medarbetare i församlingen och ha ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet i Sjukhuskyrkan på Lycksele lasarett.

Som diakon får du möta människor i alla åldrar och livssituationer. I arbetet ingår uppsökande verksamhet för att bryta ensamhet och utanförskap samt för att bygga gemenskap och solidaritet. Det inkluderar att leda grupper, utöva enskild själavård samt att leda andakter och medverka i gudstjänster. Att leda och rekrytera ideella medarbetare ser vi som en naturlig del av tjänsten. Vidare får du som sjukhusdiakon möta människor när livet är som mest sårbart. I sjukhuskyrkan ingår det även beredskap enligt schema. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer som en naturlig del av tjänsten.

Vi söker dig, diakon i Svenska Kyrkan, som

 • är väl förankrad i den kristna tron

 • har dokumenterad fortbildning inom själavård       

 • är trygg och integrerad som person

 • har god samarbetsförmåga och flexibel till att möta de behov som uppstår   

 • har förmåga att möta människor i olika livssituationer och kriser     

 • har ett lyssnande förhållningssätt och stort människointresse       

 • har pedagogisk förmåga/kompetens        

 • Kan arbeta både självständigt och i tillsammans med andra

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet! 

Lycksele församling omfattar geografiskt Lycksele kommun och har ca 30 anställda och många ideella medarbetare. Tjänsten är placerad i Lycksele centrum och Lycksele lasarett.

Lycksele lasarett är ett akutsjukhus med en viktig geografisk placering centralt i Västerbottens län och har ett upptagningsområde med ca 40 000 invånare. Lasarettet har närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser. Länets ambulanshelikopter är placerad här och utför mer än 500 uppdrag per år.

Sjukhuskyrkans arbetslag består av sjukhuspräst, sjukhusdiakon och sjukhuspastor. En kantor är också knuten till verksamheten. I församlingen som helhet finns tre diakontjänster. 

Övrigt:

 • Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkan tro och värderingar
 • Tjänsten innebär arbete i Lycksele församling
 • Vi vill att du har körkort B
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan bli aktuell.  

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar ska vara oss tillhanda senast 17/2, men gärna tidigare, på adress:

Södra Lapplands pastorat, storgatan 51, 921 32 Lycksele eller

sodralapplands.pastorat@svenskakyrkan.se

Tillträde efter överenskommelse.

 

För mer information:

Församlingsherde Anna-Sara Walldén 0950-276 93

anna-sara.wallden@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Helen Lundberg 0950-276 71 helen.lundberg@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande Carina Nygren 070-659 26 18

Fackligt ombud KyrkA Peter Werner 0911-27 41 15  peter.werner@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud vision Mattias Arousell 0950-276 55 mattias.arousell@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!