Stiftsdirektor

Uppsala stift

Sista ansökningsdag: 2020-08-13

Är du vår nästa Stiftsdirektor som tillsammans med oss vill fortsätta att arbeta för en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa?

Ditt uppdrag:
Uppsala stifts huvudsakliga uppdrag är att främja och utöva tillsyn över församlingarnas arbete samt att förvalta kyrkans mark, skog och fonder. Som stiftsdirektor driver du strategiska och ideologiska frågor tillsammans med stiftets ledningsgrupp och i dialog med stiftets biskopar. Du verkar för att medarbetarna utvecklas i sina uppdrag utifrån stiftets uppdrag. Uppsala stiftsorganisation har idag ca 90 anställda, majoriteten av dessa arbetar på stiftskansliet i Stiftets hus i centrala Uppsala. Som stiftsdirektor arbetar du på uppdrag av stiftsstyrelsen och har ett nära samarbete med biskopar och förtroendevalda.

I din roll kommer ett viktigt arbetsområde vara att planera, implementera och följa upp verksamheten utifrån strategin för Uppsala stift, som sträcker sig 2019–2023. Du har utvecklings-, personal-, ekonomi-, budget- och resultatansvar och leder organisationen genom ledningsgruppen samt med stöd från staben. Som stiftsdirektor ansvarar du också för att vidareutveckla gemensamma arbetsformer och rutiner för att underlätta flödena i det dagliga arbetet.

Som ansvarig chef för stiftsorganisationen förväntas du arbeta målinriktat för att skapa en attraktiv arbetsplats som erbjuder sina medarbetare en arbetsmiljö av toppklass, kännetecknad av delaktighet och samarbete. Samverkan och etablering av goda relationer mellan stiftsorganisation, stiftsstyrelse, pastorat, församlingar och förtroendevalda blir också en nyckel till framgång.

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildningsbakgrund relevant för uppdraget. Du är medlem i Svenska kyrkan och har mycket god förståelse för Svenska kyrkans organisation och dess uppdrag samt delar dess värderingar. Du är en erfaren och i förändring erkänt duktig ledare som också är van att leda och utveckla andra chefer. Vi ser helst att du har verkat inom en organisation styrd av förtroendevalda och har känsla för hur du på bästa sätt navigerar i en demokratisk och komplex organisationsstruktur. Goda ekonomiska kunskaper och erfarenhet av budgetarbete är viktiga meriter för att kunna göra ett bra arbete.

Vi ser framför oss att du är van vid att etablera, upprätthålla och utveckla relationer i ditt arbetsutövande såväl internt som externt. Du är strategisk och strukturerad, utvecklingsbenägen samt mån om att skapa delaktighet. Genom ditt systematiska arbetssätt kan du identifiera vilka processer som är effektiva för att stiftsorganisationen ska nå sin fulla potential. Som ledare är du trygg, öppen och tydlig i din kommunikation. Du förstår kraften i att kommunicera på ett lyhört sätt för att framgångsrikt nå resultat. Vidare kännetecknas ditt ledarskap av hög integritet, prestigelöshet och att du är en inspirationskälla för andra.

Välkommen med din ansökan!
Du visar ditt intresse via signerarekrytering.se där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Uppsala stifts nya Stiftsdirektor. Vi tar helst emot din ansökan så snart som möjligt, men allra senast den 13 augusti. Observera att intervjuer med stiftsstyrelsens rekryteringsgrupp kommer att äga rum den 24/8 och 31/8 i Uppsala. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65.

Om Uppsala stift
Uppsala stifts grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden ”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa’’. Alla medarbetare har en viktig roll i att stödja vårt uppdrag och visionsarbete. Stiftet omfattar 52 församlingar och pastorat med flera tusen anställda, förtroendevalda och många ideellt engagerade. Uppsala stift sträcker sig från Kungsängen i söder till Gnarp i norr och har sitt kansli i Uppsala. 

LEDIGA JOBB

49

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Vik församlingsassistent

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Ungdomsdiakon

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkvaktmästare

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Skara stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingsherde

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Fängelsepräst

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Arbetsledande komminister

Härnösands stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kanslichef

Uppsala stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Församlingspedagog/kommunikatör

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkomusiker

Västerås stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Luleå stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Organist

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Linköpings stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkogårdsföreståndare

Stockholms stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Strängnäs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Kyrkoherde

Lunds stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Komminister

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Musiker

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Växjö stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Diakon

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli

Präst

Göteborgs stift Sista ansökningsdag: 29 Juli