30

Rädda hedern med Guds vägar

Är Svenska kyrkan intresserad av offren eller förövaren? Och om det är förövaren, varför just en viss förövare?

Frågorna aktualiseras av den pågående debatten om Svenska kyrkans senaste kampanj för bojkott av varor från områden ockuperade av Israel.
Den sammantagna bilden av Svenska kyrkans agerande och engagemang blir att de som driver fram kyrkans ställningstaganden inte i första hand är intresserade av offren, utan av en specifik förövare – Israel.

Mot bakgrund av att man i kyrkomötet 2012 gav status till – och sedan dess sprider – det ersättningsteologiska uppropet Kairos-dokumentet, författat av en krets palestinska kyrkoledare i regionen, ökar angelägenhetsgraden i att få klarhet om valet av fokus. Uppropet innehåller nämligen för Svenska kyrkan problematiska formuleringar om judendomen.

Ersättningsteologin är den teologi som odlar synsättet att judendomen är upphävd och ersatt av kristendomen. Istället för att i judendomen se kristendomens judiska rötter, upphäver man kontinuiteten och skapar en teologisk kontrast. Det judiska folket är ersatt av Jesus, som är det ”nya” Israel. Driven till sin spets förnekar ersättningsteologin judendomens existensberättigande. Genom historien har denna teologi befäst fördomar om judar, skapat stereotyper och i förlängningen av detta ställt till enormt elände.

Inom forskningen talar man om tre vanligt förekommande inslag i ersättningsteologin: För det första utmålas judendomen och judar som syndabockar. Judendomen representerar det onda, förtryckande och destruktiva. För det andra så framställs den mörka judendomen som den ljusa kristendomens motsats. Och för det tredje så betraktas judendomen som ett ofullständigt förstadium till kristendomen, utan fortsatt reellt berättigande.

Kairos-dokumentet ger uttryck för denna destruktiva ersättningsteologi. Allt som har skett och sker i regionen skylls på Israel och/eller judarna. De är de onda, destruktiva förtryckarna. Kristendomen målas upp som kärlekens och ljusets tro, till vilken löften om utkorelse och det heliga landet är givna. Judendomen är det förstelnade, döda ordet och kristendomen det levande ordet. Palestinsk ”terrorism” sätter man just inom citationstecken och kallar motstånd. Det är i denna teologiska och politiska kontext uppropet uppmanar till bojkotter.

Men 2001 antog kyrkomötet ett annat dokument – Guds vägar – som gör upp med och tar avstånd från just ersättningsteologin. Guds vägar är en genomarbetat teologisk skrift, som på ett bra sätt visar att ”tron på det nya förbundet och dess löften inte inbegriper slutsatsen att Gud upphävt förbundet med det judiska folket.”

Ett sätt att ta sig ur den avslöjande och besvärande situation som uppkommit, och rädda den teologiska hedern, är att snabbt plocka fram Guds vägar, sprida det till församlingar och implementera det hos såväl handläggare och biskopar som kyrkomöte. Uppenbarligen har detta inte gjorts. Så vad hände med Guds vägar? Leta fram det och sprid det!

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Ledare

Mer inom samma ämne