Verksamhetsutveckling

Så blir verksamheten bättre - lär av Höllviken

Vad är bra? Vad kan bli bättre? Höllvikens enkät till församlingsborna borde inspirera andra att haka på för att bättre kunna möta deras liv och samtidens utmaningar, anser Jonas Eek.

Terminen går mot sitt slut. Några av församlingarnas verksamheter avslutas. Andra sommarsatsningar tar vid. Kyrkans förtroendevalda kan se tillbaka på ett halvår i uppdraget. Vad har varit bra? Vad blev inte som förväntat? Hur ska framtiden användas på bästa sätt? Sommaren är ett tillfälle att utvärdera för att blicka framåt.

Förra sommaren ställde Jim Tullgren, kyrkoherde i Höllviken, en rad viktiga frågor i en debattartikel med rubriken ”Vad är bra församlingsarbete och hur mäts det?” (KT 27/28 2017) Varje församling och pastorat måste kontinuerligt ställa frågor till den egna verksamheten: Vad är bra? Vad kan bli ännu bättre? Sådan uppföljning och verksamhetsutveckling är i mångt och mycket de förtroendevaldas ansvar.

Att systematiskt utvärdera en verksamhet hör samman med nyfikenhet och längtan. Nyfikenhet på de människor man är kallad att vara kyrka tillsammans med. Längtan efter att utvecklas för att bättre möta deras liv och samtidens utmaningar. Det borde vara självklarheter i en reformatorisk kyrka som växt fram ur pedagogiska frågor som: hur talar vi om dopet och tron, kyrkan och Gud i vår tid för samtidens människor?

Inom Svenska kyrkan talas ofta om det livslånga lärandet och om kyrkan som en lärande organisation. Ändå stannar det lätt vid ord och sällan bedrivs systematiskt målstyrt utvärderings- och förändringsarbete. Det är därför glädjande att läsa att Jim Tullgrens frågor och funderingar nu resulterat i en enkät som ska sändas ut till 6 000 av församlingens 11 500 medlemmar.

Enkäten är tänkt att fånga församlingsbornas religiösa och existentiella behov så att församlingen bättre ska kunna möta dessa och fullgöra sin uppgift. ”Vi längtar efter att lära känna våra församlingsbor mer. Vad tycker de, vad önskar de sig, när var de senast i kontakt med oss och vad fick de för intryck av oss då?” säger Tullgren (kt.se, 2018-04-27). Den omvärldsanalys man genomför är tänkt att ligga till grund för den nya församlingsinstruktionen som ska skrivas under mandatperioden. Dessutom är målsättningen att enkäterna ska bli återkommande med några års intervaller så att förändring och utveckling ska kunna analyseras.

Detta projekt blir spännande att följa. Det borde inspirera andra församlingar och pastorat att haka på. Alla behöver inte uppfinna egna hjul. Tvärtom är det en fördel om vi lär av varandra. Att samma frågebatterier används på flera ställen ökar till exempel möjligheten till jämförelser. Tänk om Tullgrens frågor och projekt blev ett startskott att bygga en nationell pastoralteologisk databank.

Hur kan vi utveckla verksamheten? Så tycker Jonas Eek from Kyrkans Tidning on Vimeo.