Mission

Vad menar läronämnden egentligen med sitt svar?

Jämfört med rikspolitiken verkar kyrkopolitikens dagsform vara tämligen god. Kyrkomötet har förberetts och tuffar på långt från blockdiskussioner, svekdebatter och talmansrundor. Men också här finns oklarheter. Ta till exempel Läronämndens yttrande 2018:3y, som skapar fler frågor än svar.

Bakgrunden är två motioner till årets kyrkomöte som berör frågan om mission och församlingens grundläggande uppgift (2018:6; 2018:54). Motionärerna driver samma tanke som denna ledarsida gjort, nämligen att mission är något som kyrkan är, inte något kyrkan gör. KO bör därmed revideras så att det framgår att kyrkan är sänd av Gud med det enda uppdraget att förkunna och gestalta evangeliet om Jesus Kristus, vilket tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni.

Läronämnden skriver i sitt yttrande: ”Läronämnden understryker att en revision av kyrkoordningens nuvarande beskrivning av kyrkans uppdrag och församlingens grundläggande uppgift skulle kräva ett omfattande läroarbete” (2018:3y). Punkt. Hur ska Kyrkomötets ledamöter förhålla sig till ett sådant yttrande? Är Läronämnden positiv eller negativ till en revision av KO? Tycker man att det omfattande läroarbetet vore önskvärt?

Det oklara yttrandet gör att det istället går att uppfatta yttrandet som: Vi har inte tid för ett sådant omfattande arbete just nu. Eller: Vi orkar inte – ungefär: fatta hur mycket arbete detta skulle innebära. Eller möjligen: Detta klarar vi inte av.

Så – vad menar Läronämnden? Menar man att tid, ork eller resurser saknas för detta omfattande arbete eller att arbetet inte behövs?

Ibland beskylls Svenska kyrkan för att ducka i lärofrågor och istället ägna sig åt annat. Otydliga yttranden som detta riskerar att spela kritikerna i händerna.

 • 3 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Per Westberg

  Kärnämnen är inte otydlig utifrån sitt uppdrag. De säger att en ändring kräver omfattande läroarbetet. Ledamöterna förhåller sig givetvis till vad Organisationsutskottet sedan anser

  Organisationsutskottet skriver klokt och uppnår uppenbarligen konsensus:
  "Enligt vad utskottet erfar är mission ofta den aspekt av den grundläggande uppgiften som kan vara svårast att beskriva, exempelvis i församlingsinstruktionen. Här kan gemensam fördjupning och diskussion vara till hjälp, exempelvis utifrån Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet eller Hans-Erik Nordins Gå över gränser – Ett biskopsbrev om mission.

  Jag tycker detta är en klok hantering och ingen skugga över Läronämnden.

 • Brita Maria Nordström

  Jag anser att de tre uppdragen är tillfyllest: att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni.
  Det är fundamentet i vår kyrka.
  Följde kyrkan alltid till grundtankarna så skulle kyrkan vara i tiden på ett bättre sätt än den är i dag. T ex så skulle Prästlönetillgångarna kunna bidra till omsorgen om Guds skapelse bättre än idag och till omsorgen om oss alla genom att skapa boenden för äldre och yngre (praktisk diakoni).

 • Lekman

  Har i tidigare kommentarer påpekat hur viktiga lärofrågorna plötsligt blivit pga den rasande sekulariseringstakten. De människor som trots allt söker sig till kyrkan behöver få veta vad vi står för religiöst sett. Att vi står för socialt och diakonalt arbete vet de sannolikt redan och det är bra, men vad kyrkan i övrigt lär om "det religiösa", är möjligen otydligare. Det postmoderna synsättet att tron bara formas på individnivå och utan inblandning av centrala doktriner har nog tyvärr haft sin bästa tid. Risken finns att människor kan få massor av olika svar på sina rent religiösa frågor och blir förvirrade. Låt kunniga personer genast börja arbeta med det här, resurser för det kan säkert hittas om man upplever att angelägenhetsgraden är tillräcklig hög.

Mer inom samma ämne