Media

Jag är stolt över vårt goda arbete

Svenska kyrkans resor har granskats. Nu behöver media ge en mer sann bild av Svenska kyrkan, skriver debattör Jennie Wall.

Media har under en tid kartlagd hur man inom Svenska kyrkan reser. Man kritiserar Svenska kyrkan för att vara ovarsam med medlemmarnas pengar. Ska verkligen medlemmarnas pengar bekosta anställda och förtroendevaldas utomlandsresor? Det är en befogad fråga.

Men jag kan inte låta bli att fråga mig; har man gjort en bredare undersökning av vad vi i Svenska kyrkan använder våra medel till? Har man frågat alla de tusentals människor världen över vars liv förändrats, fått mål och mening, som kanske rent av överlevt med hjälp av allt det som Svenska kyrkan gör och står för? Jag vet inte, men jag tror inte det.

Det är bra att Svenska kyrkan granskas och det är helt sant att vi har högre krav på oss vad gäller att förvalta våra medlemmars pengar. Vi måste vara varsamma och ta till oss av kritiken. Svenska kyrkan är en organisation, och alla organisationer har brister, därför behöver ständigt analysera oss själva; vad vi gör, var vi är på väg och vems intressen vi har för ögonen.

Vi måste sträva efter att bli bättre och mer eftertänksamma. Svenska kyrkan är dessutom en folkstyrd organisation. Många av våra medlemmar är de som rent av, genom demokratiska val, fått förtroendet att förvalta sina medsystrar och bröders medlemsmedel. Jag vill mena att man i de flesta fall gör detta väl.

Min samlade erfarenhet efter att ha varit en aktiv del av organisationen Svenska kyrkan med all dess mångfacetterade verksamhet i över 20 år säger mig nämligen att kyrkan gör skillnad för människor – varje dag.

Allt gott arbete som betyder så mycket för så många är vad som borde lyftas, alla de goda exemplen som ibland är helt livsavgörande för dem vi möter. Du som anställd, förtroendevald eller ideellt engagerad kan med rak rygg berätta om allt detta; det goda arbete som görs och kommer att fortsätta göras också efter det att mediastormen blåst förbi. Min önskan är att även media tog sig tid att ge en helare och mer sann bild av det som är Svenska kyrkan och allt vi gör.

Själv är jag stolt över att få vara medlem och dessutom verka som präst i Svenska kyrkan. Jag är stolt över allt vårt goda arbete. Jag är stolt över allt ifrån dopgudstjänster till äldreträffar, konfirmation och körverksamhet, samtalsstöd och biståndsarbete. Allt det vi gör för så många människor. Jag är stolt över att få vara del av den kyrka som gör skillnad för människor inte bara över vårt land, utan över hela vår värld, kanske just i denna stund. Det är vi många som kan vara.

 

Jennie Wall

präst, Danderyds församling

 

Mer inom samma ämne
Media