LEDIGA JOBB

54

Kaplan

Stockholms stift

Församlingsherde

Uppsala stift

Pedagog

Stockholms stift

Kyrkoherde

Uppsala stift

Präst

Linköpings stift

Organist/Kantor

Växjö stift

Komminister

Skara stift

Kantor

Skara stift

Komminister

Luleå stift

Församlingsherde

Linköpings stift

Diakon

Linköpings stift

Kantor

Linköpings stift

Kyrkvaktmästare

Stockholms stift

Stiftsdirektor

Göteborgs stift

Församlingspedagog

Strängnäs stift

Komminister

Strängnäs stift

Komminister

Stockholms stift

Präst

Stockholms stift

Fritidsledare

Uppsala stift

Församlingsassistent

Västerås stift

Administrativ ekonomi

Stockholms stift

Komminister

Uppsala stift

Församlingspedagog

Uppsala stift

Diakon

Växjö stift

Komminister

Göteborgs stift

Komminister

Skara stift

Kantor

Västerås stift

Församlingsherde

Göteborgs stift

Diakon

Luleå stift

Komminister

Luleå stift

Sjukhuspräst

Luleå stift

Komminister

Skara stift

Präst

Göteborgs stift

Ekonomiansvarig

Stockholms stift

Komminister

Göteborgs stift

Diakon

Göteborgs stift

Diakon

Västerås stift

Präst

Västerås stift

Präst

Linköpings stift

Diakon

Stockholms stift

Präst

Stockholms stift

Två diakoner

Skara stift

Präst

Skara stift