2

Jämställdhet en fråga för alla

Nyligen föddes en välkommen och efterlängtad prinsessa i vårt land. Men i stora delar av världen väljs flickor och kvinnor bort, enbart därför att de just är flickor och kvinnor. Detta faktum uppmärksammas av biskop Eva Brunne och stiftsprost Bo Larsson på den internationella kvinnodagen.

 

På många håll i världen är det livsfarligt att vara flicka eller kvinna. Risken att bli utnyttjad som en handelsvara, att bli utsatt för våldtäkt eller att bli dödad utifrån kulturella övertygelser är stor i många länder. Möjligheterna för kvinnor att få gå i skola, att få bruka jord och att kunna försörja sig själva är i alltför många sammanhang avsevärt sämre än männens. Det är männen som äger och kontrollerar livsmedelsproduktionen. Kvinnorna får arbeta hårdast för familjens försörjning och för att ge barnen en så trygg uppväxt som möjligt.

På alltför många platser i världen diskrimineras människor på grundval av etnicitet, religion eller kön, och kvinnorna är oftast de hårdast drabbade. De tillerkänns inte samma värde som pojkar och män. Det får konsekvenser som skapar en mycket orättvis över- och underordning mellan könen.

Det grundläggande problemet är kvin­nors ställning i samhället och de maktstrukturer som råder. Genom att försöka förändra maktbalansen mellan män och kvinnor skulle fler munnar kunna mättas och fattigdomen i världen kunna minska. Det finns studier som visar att när kvinnor får större kontroll över ekonomin i jordbruket så förbättras familjens ekonomi. Barnen får större möjligheter till näringsriktig kost, hälsovård och utbildning. Det är kvinnorna som håller samman familjen och förbättrade villkor för dem leder till att hushållets inkomster ökar. Därmed förbättras också utvecklingsmöjligheterna för kommande generationer.

Just nu pågår Svenska kyrkans fastekampanj. Den vill bidra till att utrota hungern i världen, men den vill också ge flickor och kvinnor ökad självständighet och mer egenmakt. I Bangladesh arbetar Svenskak kyrkan med kvinnogrupper för att förmå familjerna att inte gifta bort sina döttrar i unga år. I Mauretanien stöttar Svenska kyrkan projekt som kämpar mot könsstympning och i ett av Indiens slumområden arbetar hinduiska och muslimska kvinnor tillsammans för bättre livsvillkor. Detta är bara några exempel på hur kvinnors självklara mänskliga rättigheter kan stärkas. Sådana insatser är en viktig dimension av Svenska kyrkans arbete. Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapades vi av Gud och därför har vi alla en självklar rätt till frihet från övergrepp och förtryck.

Därför är jämställdhet mellan kvinnor och män inte enbart en kvinnofråga. Det är en fråga för oss alla. Många av oss kan på olika sätt ta ett större ansvar för att synliggöra uppenbara hot mot kvinnors trygghet och rättigheter. Vi kan också bli mer uppmärksamma på sådant som i vår vardag motverkar jämställdheten mellan könen.

Vi får göra det i en tillit till att Gud alltid kommer oss till mötes framifrån och uppmanar oss att inte göra skillnad på människor. Vårt uppdrag är att värna varje människas självklara rätt till frihet ifrån allt som kränker grundläggande mänskliga rättigheter.

Vartenda flickebarn som föds i världen förtjänar att känna sig välkommet och efterlängtat. Vi kan alla göra skillnad genom uppmärksamhet och engagemang. Tillsammans!  
 

Eva Brunne
biskop i Stockholms stift

Bo Larsson
stiftsprost i Stockholms stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne