Nyhet

90 000 i vite efter brister i arbetsmiljön

Trots kraven från Arbetsmiljöverket gjorde Flen, Helgesta-Hyltinge församling inte tillräckligt för att åtgärda problemen i arbetsmiljön i tid. Därför måste de betala 90 000 kronor i vite, rapporterar Katrineholmskuriren.

Arbetsmiljöverket fick in en anmälan av ett skyddsombud 2016. Det ledde till att verket gjorde en inspektion som visade på flera brister i arbetsmiljön: det fanns inga rutiner eller handlingsplaner för arbetsfördelning, arbetsmiljöuppgifterna i församlingen inte var delegerade, utbildning i arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljökunskap saknades.

Dessutom visade inspektionen att det fanns brister i samarbetet mellan chefer och arbetstagare, skriver tidningen.

I februari i fjol beslutade arbetsmiljöverket om ett föreläggande om vite på 75 000 kronor respektive 50 000 kronor om inte församlingen åtgärdade bristerna till mitten av mars 2017. Även om församlingen gjorde vissa åtgärder, var detta inte tillräckligt menade verket som dock valde att sänka vitet till totalt 90 000 kronor – ett belopp som nu alltså fastställts.

– När vi väl fick beskedet var det bara ett bekräftande. Vi visste om det och det är planerat för den här summan, säger kyrkoherde Anders Lagbo till Katrineholmskuriren.

– Först och främst är det väldigt tråkigt och smärtsamt att över huvud taget hamna i en sådan situation som den vi har gått igenom. Jag kan inte närmare gå in på vad det var som utlöste den, men det var personalförändringar på grund av sjukdom som fick människor att reagera och bli ledsna och rädda.

Enligt kyrkoherden har församlingen nu tagit itu med problemen som arbetsmiljöverket lyfte vid sin inspektion.

– Såren läker sakta men säkert. Nu är det mycket mer detaljer i vår policy och all personal är utbildad i vad som händer om en personal blir sjuk på arbetsplatsen samt vilken hjälp den sjuka och arbetskamraterna kan få.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

60

LEDIGA JOBB

Skara stift
Lunds stift
Strängnäs stift
Stockholms stift
Stockholms stift

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 16/17 2019