Helgeands församling håller minnesgudstjänst för de bortglömda

De begravda mentalpatienterna som vilar på Sankt Lars gravplats uppmärksammas på Alla helgons dag. En utställning öppnar i helgen i Helgeandskyrkan i Lund och namnen på de begravda ska läsas upp under en minnesgudstjänst.

Fram till 1980-talet tillhörde gravplatsen Sankt Lars mentalsjukhus. När sjukhuset lades ner upphörde i princip skötseln av kyrkogården, som Kyrkans Tidning tidigare har berättat. I dag är stiliserade järntulpaner med siffror det som finns kvar på platsen som vittnar om att runt 2 000 personer ligger begrava där.

I sjukhusets arkiv har konstnären Hannah Sandström lyckats leta fram namnen på ett stort antal av dem som vilar på Sankt Lars begravningsplats, och i helgen öppnar hennes utställning ”The Tulip project” i Helgeandskyrkan.

-  Utställningen bidrar med en stämning i rummet som inte går att beskriva, det är helt rätt i allhelgonatid, säger Angelica Lundberg, präst i Helgeands församling.

Efter utställningens öppnande på lördagen och den efterföljande minnesgudstjänsten i Helgeandskyrkan arrangerar församlingen en ljusvandring till Sankt Lars gravplats. Söndagen den 11 november hålls en förbönsgudstjänst då namnen på de 2 000 personerna som vilar på gravplatsen ska läsas upp.

-  Vi vill läsa deras namn för att det känns viktigt. Förmodligen har inte namnen lästs upp i en minnesgudstjänst förut och de är ändå begravda i vår församling, säger Angelica Lundberg.

Att hålla en förbönsgudstjänst för de avlidna patienterna sätter också ljus på frågan om det historiska stigmat kring psykisk ohälsa, menar Angelica Lundberg. Men för att bevara patienternas anonymitet kommer bara förnamnen att läsas upp.

- Det jag vill lyfta är att ingen av oss och ingen av dem är glömd av Gud, säger Angelica Lundberg.