Nyhet

Minst fyra kandidater går vidare i Visby

Nu är nomineringsvalet klart i biskopsvalet i Visby. Det blev tre män och en kvinna som säkert gick vidare från dagens nomineringsval. Flest röster fick Thomas Petersson, domprost i Växjö, med 47 röster. Även femman och sexan som ligger nära fem procent kan gå vidare till hearing och biskopsval.

Uppdaterad

Närmast Thomas Petersson kom församlingsherden Louise Linder, San Fransisco, med 38 röster. Vidare går också Stefan Nilsson, Ersta diakonis direktor, med 30 röster och Jonas Lindberg, enhetschef Uppsala domkyrkoförsamling, med 7 röster. Det var precis över femprocentsgränsen som gäller för att gå vidare.

Sannolikt går även kyrkoherden Michael Bjerkhagen, Kungliga Hovförsamlnigen, vidare. Han fick 6 röster, strax under femprocentsgränsen, eftersom kyrkoordningen säger att  ”om möjligt ska dock fem kandidater bli behörighetsförklarade”. Även den nya Skut-chefen Pernilla Håkansdotter, som fick fem röster, kan bli behörighetsförklarad. Om en eller båda de två går vidare avgörs av Ansvarsnämnden för biskopar som ska behörighetsspröva kandidaterna före hearingen som åger rum den 27 januari.

Så fördelade sig rösterna

 RösterProcent
Thomas Petersson4734,8
Louise Linder3828,2
Stefan Nilsson3022,2
Jonas Lindberg75,2
Mikael Bjerkhagen64,4
Pernilla Håkanssdotter 53,7
LarsEric Rännar10,7
Ogiltiga röster10,7
Totalt135 

 

Domprosten: ”Viktigt att inte bara bli den enes kandidat”


- Jag är glad över de röster jag fått, säger Thomas Petersson av många den som pekades ut som en förhandsfavorit i Visbyvalet.

Nu fick han också flest röster - drygt en tredjedel i nomineringsvalet. Kyrkans Tidning når honom i lunchpausen vid ett gemensamt möte mellan den nyvalda stiftsstyrelsen och domkapitlet i Växjö.

Vid pläderingen på torsdagsförmiddagen hade han förespråkare både från representanter för utlandsförsamlingarna och från de närvarande Visbystiftarna.

Thomas Petersson berättar att folk har hört av sig och uppmanat honom att kandidera till biskop - både från personer på ön och från utlandsförsamlingarna.

– Det är viktigt att inte bara bli den enes kandidat, säger han.

Från 2006 till 2011 var Thomas Petersson kyrkoherde i Berlin.

– Vi i utlandskyrkan är duktiga på att möta människors längtan och diakonala behov.

Han ser flera likheter mellan sitt nuvarande jobb i Växjö och biskopstjänsten i Visby.

– Båda har en domkyrka och mycket landsbygd runt omkring. Jag har 42 kyrkor här i Växjö pastorat, varav sju är i staden och resten är på landet, säger han.

Hur Svenska kyrkan kan vara kyrka på landsbygden är en viktig fråga för Thomas Petersson.

–Jag ser med glädje fram emot att komma på hearing i Visby den 27 januari och sedan biskopsvalet i februari.


Bara ett nytt namn under nomineringsvalet


Bara ett nytt namn lyftes fram under torsdagens nomineringsval i Visby domkyrka: Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni i Stockholm.

Knappt 100 personer samlades till nomineringsval i den litet kylslagna domkyrkan i Visby på torsdagen. I den bara halvtimmen långa pläderingen varvades skriftliga nomineringar från utlandsförsamlingarna med muntliga, under predikstolen i domkyrkan.

Domprost Thomas Petersson, Växjö, och församlingsherde Louise Linder fick båda fyra pläderingar.

Kristina Ekelund, Svenska kyrkan i Hamburg, pläderade skriftligt för domprost Thomas Peterson, Växjö.

Hon framförde att det är oerhört viktigt att den som väljs till biskop väl känner till utlandskyrkans verksamhet. Även Jan Winblad von Walter, senior adviser i Svenska kyrkan i Palma de Mallorca och ledamot av Skut-rådet vill se Thomas Petersson, som han mött som kyrkoherde i Berlin.

Lennart Adler från Svenska kyrkan i Södra Frankrike pläderade för Michael Bjerkhagen, som varit vikarierande kyrkoherde i Svenska kyrkan Rom. Han har även suttit i kyrkorådet i Svenska församlingen i Rom.

Kyrkoherde Benny Helgesson, Garde, pläderade för Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni sedan åtta år. Stefan Nilsson har också varit stiftsadjunkt för ungdomsarbete i Härnösands stift och kyrkoherde Sundsvalls Gustav Adolfs församling.

Martina Åkesson, Wollbo, kyrkoherde i Norra Gotlands pastorat pläderade för Jonas Lindberg, enhetschef i Uppsala domkyrkoförsamling, som är den ende av de förhandsnominerade som är teologie doktor.

Margot Milani Björck, ordförande i kyrkorådet i Svenska församlingen i Rom pläderade för Louise Linder, församlingsherde i San Fransisco.

Enligt Margot är hon en god ledare, som kommer att stå för folkets kyrka.

”Gutar och skutar förena eder i valet av Louise Linder” skrev Margot Milani Björck i den skriftliga pläderingen som hon skickat in.

Birgitta Houghton kassör i Svenska kyrkan i San Fransisco pläderade också för Louise Linder. Hon framhöll hennes kvaliteter som ledare och diplomatiska förmåga.

Hans Bratt Hernberg, kyrkoherde i Los Angeles vill även han se Louise Linder, som han anser ”går igenom rutan”. Han skrev också att hon är en god själavårdare och att hon har en god förmåga att nätverka med viktiga personer i samhället och att hon har en andlig förmåga.

Barbro Hedenberg Ronsten, Centerpartiet, ledamot av domkapitlet vill se Thomas Petersson som biskop. Hon framhöll att han varit kyrkoherde i Söderköping, kyrkoherde i Berlin och domprost i Växjö.

Enligt Barbro Hedenberg är Petersson en god teamledare, glad och folklig.

Bengt Nilsson, Norra Gotlands pastorat, Slite vill också se Louise Linder.

- Jag känner ingen av kandidaterna men tycker att det skulle vara jättespännande med en kvinnlig biskop, sade han.

Inger Harlevi, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, ledamot i stiftsstyrelsen och i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd pläderade sist för Thomas Petersson.

- Han har varit aktiv inom utlandskyrkan länge och har också varit präst på landet, framhöll hon.

Ingen pläderade för förhandsnominerade Pernilla Håkanssdotter Olsson, ny Skut-chef, eller för LarsEric Rännar, kyrkoherde. 

Som Kyrkans Tidning har berättat var det sex namn som föreslagits i den öppna förslagslådan: Michael Bjerkhagen, Jonas Lindberg, Louise Linder, Thomas Petersson, LarsEric "Larsa" Rännar och Pernilla Håkansdotter-Olsson.

Cirka 180 är röstberättigade. Det är dels alla präster och diakoner som är anställda i Visby stift på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandet, dels lika många särskilt utsedda elektorer som har valts av pastorat och församlingar på Gotland och i utlandet, samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter.

Samtliga röstberättigade kan lämna sin röst personligen vid valförrättningen. För röstberättigade från församlingar i Svenska kyrkan i utlandet finns även möjligheten att brevrösta.

LEDIGA JOBB

54

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 50 2018