Nu inleds Juluppropet för en human migrationspolitik

Kyrkorna i Sverige gör ett Julupprop för en human migrationspolitik på initiativ av Sveriges kristna råd.

– Vi är många som vill uttrycka vår frustration, säger Lasse Svensson, SKR:s ordförande och kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Juluppropet, som är en nationell namnisamling, startar fjärde advent och kommer att pågå fram till 31 januari. Uppropets krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs av en enig styrelse för SKR. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare och de 26 kyrkorna i Sveriges kristna råd står gemensamt bakom det.

– Vi är inte alltid överens om allt, men när det gäller människor på flykt så är vi enade om att vi behöver agera, säger Karin Wiborn, generalsekreterare i SKR.

År 2005 genomförde SKR Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade in 160 000 namn. Den här gången hoppas SKR på minst lika många namnunderskrifter.

– I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterförening uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

juluppropet.se kan man skriva in sitt namn eller ladda ner utskriftsvänliga namnlistor. Lanseringen av uppropet sker genom en sampublicering i fem kristna tidningar.

Christina Larsson

Senaste artiklar