Nyhet

Sturmark: "Gud och Big bang" är vilseledande

”Gud och Big bang” heter filmen som kyrkan vill ska visas i svenska gymnasieskolor. Men bara dagar efter premiären på vetenskapsfestivalen i Göteborg går en av de medverkande till attack mot filmen.

”Svenska kyrkans film förmedlar en extremt förskönande bild där vetenskap och religion går hand i hand i harmoni”, skriver humanisternas ordförande Christer Sturmark i en debattartikel på SVT Opinion.

I filmen, som är framtagen inom ramen för Göteborgs stifts projekt Cusanus, delar företrädare för fyra livsåskådningar med sig av tankar om religion och naturvetenskap. Men Christr Sturmark är kritisk till resultatet.

– För mig är det en självklarhet att det går att förena religion och naturvetenskap. Men den ger en vilseledande bild av hur det ser ut i världen, där vetenskapen som regel motverkas av religionen, säger Christer Sturmark till Kyrkans Tidning.

Han tycker därför att ”Gud och Big bang” är en partsinlaga där Svenska kyrkan ger sin syn på verkligheten – som inte motsvarar hur det faktiskt ser ut.

– Problemet är inte det som sägs i filmen, utan det som inte sägs i filmen. Den har en försåtlig retorik, och jag tycker inte att skolmaterial ska vara på det här viset, säger han.

Efter att Christer Sturmark sett den slutliga versionen av filmen, ville han inte vara med under det panelsamtal som hölls i samband med premiären på Göteborgs vetenskapsfestival.

– Det är märkligt att de mörkade varför jag avböjde min medverkan utan bara sa att jag lämnat sent återbud, säger han.

Han vill också att Gud och Big bang klipps om ”så att filmen blir allsidig”.

– Den kanske blir 10 minuter längre, men det skulle det vara värt och är helt inom ramen för möjligheternas gränser. Då skulle det kunna bli bra, säger han.

Enligt projektledaren, prästen och teknologie doktor Sara Wrige, var ambitionen att göra en film som skulle spegla hur det ser ut i Sverige.

Hon delar inte Christer Sturmarks anklagelser om att filmen är ”försåtlig” och ”missvisande”.

– Jag tycker att vi har gjort en bra film som speglar huvudfåran i den svenska kontexten, säger hon.

Vad tycker du om att Christer Sturmark skriver en kritisk debattartikel just när filmen har haft premiär?

– Jag tycker att det är bra. Han ska naturligtvis föra fram de åsikter som han har. Det är bara positivt, säger Sara Wrige.

Vad säger du om påståendet att ni har mörkat anledningen till att Christer Sturmark inte ville vara med i panelsamtalet i samband med premiären?

– Jag hade önskat att Christer var med och framförde sina åsikter på plats. Det är svårt för mig att framföra vad en annan person tycker, säger hon.

Filmen, som kostade 360 000 kronor att producera, ligger ute på Youtube och får användas fritt. Förhoppningen från kyrkan är att den ska visas i bland annat gymnasieskolor.

Läs också repliken på SVT Opinion av Sara Wrige och Per Starke, stiftsdirektor och ansvarig utgivare.