Teologi

Varför samlar du in mirakelberättelser?

Micael Grenholm, pastor och föreläsare, håller på med en bok om dokumenterade mirakler.

– Jag har länge intresserat mig för dokumentation av det mirakulösa. När jag blev kristen vid 15 uppfattade jag det som en bra anledning att tro att kristendomen var sann. Senare insåg jag att det går att både bluffa och överdriva. Då vill man se substans!

– Jag började läsa på om helandeunder, alltså när någon är obotligt sjuk men blir frisk efter bön. Det här har man varit duktig på att dokumentera i den katolska kyrkan men även i den pingst-karismatiska rörelsen.

– Jag plockade upp berättelser lite här och där och kom till slut fram till att jag borde skriva en bok. Det finns några på engelska men ingen på svenska.

Hur går det för dig?

– Det går bra. Flera har hört av sig med sina berättelser. Det är jättespännande och många blir entusiastiska för projektet.

Vilka kriterier har du för att något ska kallas för mirakel?

– Mest har jag tittat på helanden, eftersom sjukvården har god dokumentation i form av journalföring. Sjukdomen ska vara obotlig, den ska ändå ha botats efter förbön och sedan vara varaktigt borta. Det får inte vara en tillfällig förbättring och det ska saknas vetenskaplig förklaring. Alltså ungefär samma kriterier som i katolska kyrkan.

– Sedan kommer jag också att föra ett filosofiskt resonemang. Det naturalistiska perspektivet är att mirakler aldrig sker, däremot finns det naturliga processer som vi inte känner till. Det supernaturalistiska perspektivet är att mirakler sker när Gud griper in.

– Sedan har vi synen på bönen. Är bönen kausalt verksam, alltså blir personen botad genom att Gud hör bön? Eller är bönen verksam därför att den fungerar som placebo?

När människor blir friska utan att det sker precis vid bönetillfället, vad kallas det då?

– Att människor ibland blir oförklarligt friska utan att bön är tydligt involverad, det går inte att förneka. Det är också svårt att bevisa att bön inte varit inblandad – går det att utesluta att farmor bad för mig?

– Det finns ett teologiskt resonemang att föra: helande kräver inte handpåläggning. Jesus behövde inte alltid träffa en människa för att kunna hela henne.

När räknar du med att gå i mål?

– Jag har lovat lämna in manus till förlaget i december och jag brukar hålla mina deadlines.

 

LEDIGA JOBB

64

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 42 2018