Kyrkan - föränderlig och oföränderlig

I 2000 år har vi kristna samlats i gudstjänst. Vissa delar av gudstjänsten har funnits med redan från våra judiska rötter, medan annat har ändrats och fortsätter att ändras i varje tid.  

Om en person från 1600-talet respektive 1800-talet skulle delta i en gudstjänst i Svenska kyrkan idag, vad skulle personen bums känna igen och vad skulle uppfattas som direkt stötande och obegripligt? I detta utbildningspass undersöker vi just detta. 

Bland annat får du lära dig varför dopfunt och altare flyttats runt i kyrkorummet, hur predikans syfte helt förändrats, hur kyrkoråd och kyrkvärdar fått helt nya arbetsuppgifter, varför katoliker, judar och muslimer som tidigare sågs som Svenska kyrkans fiender nu är våra samarbetspartner. Slutligen funderar vi över om Sverige är ett av världens mest kristna länder eller ett av de mest sekulära.

Utbildningens upplägg och form

Utbildningen är 90 minuter och varvar kortare föreläsningspass med erfarenhetsutbyte och möjlighet att ställa frågor. Utbildningen är webbaserad och vi rekommenderar att alla som deltar i utbildningen sitter vid en egen dator, lärplatta eller mobiltelefon, utrustad med kamera och mikrofon för att skapa bästa förutsättningar för lärande. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald och vill få kunskap om Svenska kyrkans tro, tradition och liv. Utbildningen förutsätter inga förkunskaper.  
 

Utbildningsledare  


Utbildningen leds av Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan i Stockholm och författare till boken Värd i Guds tjänst. Han har också ett förflutet som både gymnasielärare och guide. Ulf har förutom en teologie kandidat också en masterexamen i historia, franska, litteraturvetenskap, samt i judiska studier.


Anmälan och pris

Priset för utbildningen är 399 kronor inklusive moms per deltagare. Mejla till utbildning@kyrkanstidning.se  för information om kommande tillfällen.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att mejla oss på utbildning@kyrkanstidning.se