Är det dags att börja säga hen om Gud?

Helena Myrstener

Gud liknas ibland vid en grånad tjänsteman i slips och kostym. Men vill vi ha det så? frågar prästen Helena Myrstener. Hon efterlyser en tydligare markering inom kyrkan bort från det manliga könstänkandet.

 

Finns det något slut i sikte på det ensidigt manliga språkbruket som norm för Gud? Hur länge ska vi behöva stå ut med detta? Nu erbjuds oss ett alternativ. Att säga hen istället. Nu kanske någon tar sig för pannan och förfasar sig över prästerskapets förfall. Eller blir förtjust ?! Ordet hen utesluter vare sig den manliga eller kvinnliga aspekten men pekar ändå utanför könstillhörighet. Är inte detta just vad Svenska kyrkan behöver för att vinna trovärdighet för vår bekännelse? Min gissning är att många människor idag inte köper den traditionella manliga beskrivningen av Gud. Den ter sig alltför begränsad.

Det ser ut som om detta pronomen vinner mark just nu i Sverige. Hen förekommer inom nyskriven litteratur både för barn och vuxna. På en förskola i Skåne har man infört begreppet hen. På detta sätt slipper barnen en könskategorisering redan från början. Vi är nog många som har förfasats över att redan små barn känner till klädkoden för flickor och pojkar. Men skulle Svenska kyrkan också vara beredd att ta emot ordet hen?  Kan det vara dags att våga något nytt som hänvisar till en Gud utanför de gränser som kön sätter? Syftet skulle inte vara att utradera t.ex.  Jesu tilltal till Gud som fadern utan istället bana väg för ett gudsbegrepp som jag i första hand ser som en relation. Låta Gud vara Gud helt enkelt. Gränslös och beredd att befria även oss som kan tyngas av de olika föreställningar som finns av hur män eller kvinnor ska vara. Då tror jag att vi kan våga vara människor först och främst och inte hon eller han.

 I flera år har det förekommit diskussioner kring föreställningen om Gud som hankön. Det är mycket som har förändrats och ändå inte. Vi håller fast vid det patriarkala tänkandet eftersom det verkar skapa trygghet och stabilitet. I värsta fall blir Gud likt en grånad tjänsteman i kostym och slips. När vi ser en sådan vet vi att det är ordning och reda och pengar på fredag. Men vill vi ha det så?

Vårt svenska språkråd har också ändrat sina rekommendationer och ger nu böjningsformer för hen. Jag kan själv våndas över alla gånger jag valt att göra Gud till en han. För att jag inte vågat gå en annan väg och lika självklart be till Gud som kvinna och mamma. Självklart ser jag styrkan i att använda andra bilder för Gud. Det är den väg jag gått istället. Men det skulle behövas en tydligare markering inom kyrkan bort från det manliga könstänkandet. Det finns i nyskrivna psalmer och böner. Det är positivt och bra. Men tar man samtidigt inte i hela problemkomplexet kring det  invanda och inlärda gudsbegreppet så har man ändå bara sopat problemet under mattan.  Och Gud fortsätter att vara en man i våra föreställningar. Förhoppningsvis utan slips och kostym.

 

Helena Myrstener
 • 88 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Kurt Enström

  Jag har aldrig någonsin, förrän i denna artikel, hört Gud beskrivas som en grånad tjänsteman i kostym och slips.

 • Karin Ranieli

  Ja, det var ju väntat att vårt poltisk/religiöst korrekta etablissemang inom Svenska Kyrkan skulle sälla sig till hen-förespråkarna. Det gör mig illamående! Förfallet fortsätter! Vår Herre (detta hemska ord!) och Frälsare Jesus Kristus lärde oss be Fader vår.....det borde duga för oss också.....det finns i dag allt större anledning att bedja Herre, förbarma dig!

 • Mathias Mattan

  När är det slut på trams när det gäller han, hon. Speciellt när det gäller Gud! Jag ser inte Gud som "en grånad tjänsteman i slips och kostym" Gammal farbror med grått skägg, ja.
  Kvinnor jag känner har inga problem med det här. Jag tror att Gud visar sig så som vi själva vill. Vill prästen Helena Myrstener se Honom som en hen, gör det, men tvinga inte Svenska Kyrkan eller andra att ändra på att Gud beskrivs som man. Ska nästa steg vara att hon vill ändra på det som varit mer än 2000 år, att Gud var en hon som sände sin enda dotter till jorden och att Jesus är kvinna.
  En gång fick jag en uppenbarelse i Uspenskikatedralen i Helsingfors. Gud visade sig för mig där! Som en gammal man med grått skägg, för att jag föreställer mig Honom så. Någon annan
  med samma uppenbarelse såg Honom som något annat, kanske som hen. (är inte hen kyckling på engelska, så jämföra Gud med kyckling, är inte det att häda!)
  Jag tror att kvinnor som kallar sig feminister har dåligt självförtroende! Inte tror jag att framstående kvinnor som Hilary Clinton (kvinnliga idol) har dåligt självförtroende! Så varför ska Helena Myrstener ha det, är det så ska jag be för henne att hon får ett bättre.

 • Niclas

  Låta Gud vara Gud? Jag tror att poängen med Gud som Fader inte är tydligt för skribenten, tyvärr! Vilken rikedom som ligger däri.

 • Rosa

  Jag brukar kalla Gud för pappa...fader är lite för högtidligt....

 • Calle

  Gud är vår far. Kan man uttrycka en relation på ett starkare sätt än så? Jag förstår inte vad "hen" ska tillföra i sammanhanget, eller hur Gud kan bli mer personlig genom att vi använder ett mer opersonligt pronomen.

  För övrigt är det inte så ofta vi talar om Gud som "han". Det viktigaste pronomenet i vår relation med Gud och med människor är i stället "du". Låt oss tala med Gud, inte om Gud.

 • Motvall

  Man kan ju tycka att det alldeles fel med bara en Gud.
  Det borde ju vara jämlikt här, så pang på rödbetan, låt oss föreslå en kvinnlig och en manlig Gud.
  Och se till att Gud (m) inte stannar till bara på den 7;e dagen utan tar ut hela pappaledigheten nästa gång - om det blir någon.

 • Jörgen

  Helena Myrsten har rätt på en punkt: det kristna symbolspråket har utformats mestadels av män för män. En konsekvens av att den tid då formuleringarna skrevs hade väsentligt mer traditionella könsroller än vad vår västerländska samtid har. Detta är ett faktum. Så vad göra åt det? Vår Gud är allomfattande och inbegriper självklart manligt som kvinnligt..lika mycket en Moder som en Fader. Men är Gud därmed könsneutral? På vilket sätt bekräftar det bättre vår relation till Gud?! Jag anar den värsta formens flumfeminism i detta Helena. En politisk agenda där kön endast är en "social konstruktion" och där män och manlighet endast kan stå för negativt laddade egenskaper! Ett könsneutralt ord som "hen" skulle möjligen kunna vara bekräftande för den för den minoritet som är gränsöverskridande i sin sexuella identitet. Men Helena, de Allra flesta av oss, en betydande majoritet är tämligen säkra på att vi är en Han eller Hon och upplever dessutom detta som något gott. Jag anser absolut att vi ska ta de som är osökra på sin könsidentitet på allvar..men tror vi på allvar att deras sökande underlättas genom att Gud blir en "hen"? Din argumentation är ologisk och dessutom icke-konstruktiv.

 • Jacob

  http://t.co/8b2md0BS HEN lägger locket på. Öppna upp! Var ärlig!

 • Nils dardel

  Det står fader i såväl hebreisk som grekisk grundtext - ska vi nu förvanska / felöversätta bibeltexterna medvetet? För visst läste du hebreiska och grekiska Helena?

 • Sidor