På nytt jobb

Här kan du se vilka som fått nya tjänster inom Svenska kyrkan. 

Har du eller en kollega nytt jobb? 

Skicka in text och bild till: tjanster@pastoraltidskrift.se