På nytt jobb

Här kan du se vilka som fått nya tjänster inom Svenska kyrkan och anknytande verksamheter.  

Har du eller en kollega fått nytt jobb? Vill du skicka in uppgifter till Nya på jobbet i Svenska kyrkan som uppdateras varje vecka? 

Diakon eller präst: Skicka in text och bild till tjanster@pastoraltidskrift.se
Övriga yrkesgrupper: Skicka bild och text till: jobbet@kyrkanstidning.se