Prenumerationsvillkor

PRENUMERATIONSVILLKOR

1. Om dessa Villkor

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller den församling/företag som du representerar ingår avtal om prenumeration på någon av våra tidningar Kyrkans tidning eller Sändaren (”Prenumeration”). Avtalet om Prenumeration ingås med Verbum AB, org.nr.556010–2526, Box 22543, 104 22 Stockholm (”Verbum”).

1.2. Det är möjligt för både församling/företag och konsumenter att ingå avtal om Prenumeration med Verbum. Villkoren gäller för såväl konsumenter som församling/företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du ingår avtal om Prenumeration som konsument eller som representant för en församling/företag. Vilka skillnader som finns framgår vid det aktuella villkoret nedan.
 

2. Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra Prenumerationer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att maila prenumeration@verbum.se eller genom att ringa 08-743 6510. Vår adress är Verbum AB, Box 22543, 104 22 Stockholm

 

3. Köp av Prenumeration

3.1. För att kunna köpa en Prenumeration hos oss måste du acceptera Villkoren.

3.2. Du som ingår avtal i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få ingå avtal om Prenumeration med oss. Om du ingår avtal om Prenumeration i egenskap av representant för ett företag behöver du ha behörighet att ingå avtalet.

3.3. När du har slutfört din beställning av en Prenumeration skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt antingen via e-post om beställningen kom via nätet eller med fakturan om det var en postal beställning. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Verbum AB ett avtal om köp av Prenumerationen. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundservice.

3.4. Vi har rätt att neka en beställning av en Prenumeration, till exempel om du har angivit felaktiga uppgifter, om du inte uppfyller villkoren i punkten 3.2, eller om beställningen på någon annan grund inte går att uppfylla.
 

4. Våra Prenumerationer

4.1. Vi erbjuder både fysiska och digitala Prenumerationer. För våra fysiska Prenumerationer ingår även en digital Prenumeration. Om din Prenumeration är fysisk eller digital framgår när du ingår avtal om Prenumeration med oss.

4.2. Vid köp av digitala Prenumerationer kommer du få ett personligt konto som ger dig tillgång till tidningen. Tidningen finns tillgänglig på tidningens webbplats som du når via din webbläsare. Mer information om hur du skapar ditt konto får du efter genomförd beställning.

4.3. Vi erbjuder både Prenumerationer som löper tills vidare (”Tillsvidare-prenumerationer”) och Prenumeration som löper under en bestämd tid (”Tidsbestämda Prenumerationer”). Du kan läsa mer om våra Prenumerationer nedan.

 

5. Tillsvidareprenumerationer

5.1. Tillsvidareprenumerationer innebär att tidningen levereras fram till dess att du säger upp Prenumerationen.

5.2. Vid beställningen av en Tillsvidareprenumeration väljer du om du vill betala för en bestämd tidperiod exempelvis, kvartal, halvår eller helår. Tidsperioden framgår när du tecknar prenumerationen. Som konsument du även möjlighet att månadsvis via autogiro på en tillsvidareprenumeration, läs mer om autogiro under punkt 10.3.3 nedan. 

5.3. För att avtalet om Tillsvidareprenumeration med Verbum AB ska upphöra att gälla krävs det att du säger upp avtalet med oss. Om du vill säga upp en Tillsvidareprenumeration ska du kontakta vår kundservice på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan. Uppsägning av en Tillsvidareprenumeration för fysisk pappersprenumeration ska för kvartal, halvår eller helår göras 14 dagar innan en Betalperiod tar slut – och för månadsvis (autogiro), senast 14 dagar innan ny 30-dagarsperiod. Tillsvidareprenumeration för digital prenumeration ska göras senast 7 dagar innan en ny prenumerationsperiod startar. När vi mottar ditt meddelande om uppsägning kommer du få besked om när din prenumeration upphör. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

 

6. Tidsbestämda Prenumerationer

6.1. Tidsbestämda Prenumerationer innebär att tidningen levereras under den bestämda tidsperiod som finns angiven när du beställer Prenumerationen eller under den tidsperiod som du själv väljer.

6.2. När du ingår avtal om en Tidsbestämd Prenumeration betalar du för hela prenumerationsperioden vid samma tillfälle.

6.3. Den Tidsbestämda Prenumerationen avslutas efter angiven period utan någon föregående åtgärd från dig. 

 

7. Distribution

Utebliven tidning

7.1. Verbum AB:s strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. En absolut garanti kan inte utställas och vi ber dig som läsare att kontakta oss vid eventuella störningar i distributionen. Vårt ekonomiska ansvar sträcker sig till de av dig anmälda uteblivna tidningar och deras kostnad, och innebärande förlängning av prenumerationen med lika många dagar tidningarna uteblivit. Reklamation av utebliven tidning ska vara Verbum AB tillhanda inom två veckor. 
 

Uppehåll i prenumeration

7.2. Ett uppehåll i prenumerationen ska vara Verbum tillhanda senast två veckor innan för att säkerställa att ändringen går igenom vid önskat datum. Ett tillfälligt uppehåll måste vara på minst två veckor. Ett uppehåll kan maximalt hållas under 6 månader i följd.
 

Prenumerationer utanför Sverige

7.3. Vi levererar våra tidningar både inom och utanför Sverige. Om du vill göra en beställning av en Prenumeration utanför Sverige gör du det genom att kontakta vår kundservice. För Prenumerationer utanför Sverige erbjuder vi endast helårsprenumerationer med ett års bindningstid och det tillkommer kostnader för porto.
 

 

8. Premier

8.1. För vissa Prenumerationer kan vi komma att erbjuda en premie (”Premie”) när du ingår avtal om Prenumeration med oss. Premier som ingår i ett avtal om Prenumeration levereras till efter att du har betalat för Prenumerationen. Fraktkostnad för Premien kan tillkomma och visas i dessa fall i samband med din beställning av Prenumerationen. Vi levererar inte Premier utanför Sverige.

8.2. Om en Premie tar slut har Verbum AB rätt att ersätta Premien med en motsvarande produkt.

 

9. Priser

9.1. Vid beställning av en Prenumeration gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i samband med erbjudandet av Prenumerationen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK). 

9.2. Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter. Totalpris för din Prenumeration visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

9.3. Om priset eller informationen om en Prenumeration är felaktigt och du insåg eller borde ha insett detta, kommer det felaktigt priset eller informationen inte att gälla för Prenumerationen. Om du har beställt en Prenumeration som hade fel pris kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande innan avtal om Prenumeration ingås.

 

10. Betalning

10.1. Betalningen av din Prenumeration sker i förskott. Vi erbjuder olika betalningsalternativ för våra Prenumerationer. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår i samband med att du ingår avtalet om Prenumeration. Läs mer om vilka betalningsalternativ vi erbjuder nedan.

10.2. Vi och våra betaltjänstleverantörer förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen av Prenumerationen. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår vid beställningen.

 

Faktura 

10.3. För församling/företag erbjuder vi betalningssätt faktura för Prenumeration. Fakturor från Verbum AB har 30 dagars förfallotid och betalning görs i enlighet med anvisningarna på fakturan.

10.4. Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan Verbum AB komma att skicka en påminnelse till dig. Om du inte betalar fakturan från oss i tid har vi också rätt att makulera din beställning av Prenumerationen.

10.5. Som konsument har du möjlighet att betala för din Prenumeration via autogiro. Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Du måste själv anmäla till Verbum AB att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver Verbum AB ditt och bankens medgivande. Om Verbum AB inte får sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro kommer du istället att få en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.

 

Direktbetalning

10.6. I samarbete med Klarna erbjuder vi dig som konsument andra betalningsalternativ. Dessa betalningsalternativ är direktbetalning via bankkonto eller via kort. Om du väljer betalning via Klarna ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder hittar du under beställningsprocessen. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas webbplats, https://www.klarna.com/se/villkor 

 

11. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

11.1. Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika Prenumerationer (”Erbjudanden”). För Prenumerationer som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. Erbjudanden gäller endast för nya Prenumeranter inom Sverige, om annat inte uttryckligen anges i samband med Erbjudandet. I övrigt gäller dessa Villkor också för Prenumerationer som omfattas av Erbjudandet.

11.2. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de Prenumerationer som tidigare omfattades av Erbjudandet.

 

12. Leverans av Prenumeration

12.1. En fysisk Prenumeration levereras till den adress som du har angett vid beställningen.

12.2. Leveranstiden varierar beroende på vilken Prenumeration som du har beställt. För en tidning med veckovis utgivning är leveranstiden upp till 14 dagar beroende på när beställningen kommit oss tillhanda. Observera att angiven leveranstid är ungefärliga och att avvikelser från denna kan ske.

12.3. Det tillkommer ingen fraktkostnad för Prenumerationer om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. För leveranser utanför Sverige tillkommer dock ett tillägg för porto. 

 

13. Ångerrätt – endast för dig som är konsument

13.1. Om du ingår avtal om en Prenumeration i egenskap av konsument har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar.

13.2. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en fysisk Prenumeration ska du meddela Verbum AB inom 14 dagar från det att du har tagit emot det första tidningsexemplaret i din Prenumeration. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en digital prenumeration ska du meddela Verbum AB inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

13.3. Om du vill ångra din Prenumeration ska du kontakta vår kundservice på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan innan ångerfristen på 14 dagar enligt punkt 13.2 har löpt ut. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

13.4. Om du ångrar ditt köp av Prenumerationen kommer vi att återbetala vad du har betalat för Prenumerationen. 

13.5. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag som du meddelade att du vill ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

14. Information om Prenumerationer och Premier

14.1. Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel i samband med erbjudande av Prenumerationer, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av innehåll och Premier. Verbum AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen.

14.2. Bilder som visar Prenumerationer och Premier på våra hemsidor, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.

14.3. Våra tidningar och allt dess innehåll ägs av Verbum AB eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

 

15. Hantering av personuppgifter

Verbum AB och behandlar alla kunduppgifter elektroniskt. De används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna och andras produkter. Uppgifterna lagras och används under den tid du har en aktiv prenumeration hos Verbum AB och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Verbum AB. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt och du kan också själv begära rättelse av fel eller spärra/radera dina uppgifter genom att kontakta kundservice.

 

16. Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

 

17. Ändringar i Prenumerationen

Vi har rätt att ändra priset och utgivningsfrekvensen för våra Prenumerationer. Sådana ändringar börjar gälla när du genomför en ny beställning av Prenumerationen eller när du betalar en förnyelseavi och därmed ingår ett nytt avtal om Prenumeration med oss.

Om förändringar sker under en pågående Prenumeration, till exempel att utgivningsfrekvensen förändras, kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring. Vid en sådan förändring har du rätt att säga upp ditt avtal om Prenumeration hos oss.

 

18. Ändringar i Villkoren

18.1. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för din beställning gäller alltid för det avtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför en ny beställning av en Prenumeration och i samband med förnyelse.

18.2. Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

 

19. Tillämplig lag och tvister

19.1. Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

19.2. Om du har några frågor om din Prenumeration, angående reklamationer eller ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.

19.3. Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

19.4. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

_______________________

Villkoren fastställdes av Verbum AB den 2021-03-17