Prenumerationsvillkor

Betalning
Prenumeration av Kyrkans Tidning betalas i förskott. Återbetalning medges inte när prenumeration sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Prisförändringar genomförs vid nästa betalningstillfälle. Inför utgående prenumerationstid skickas förnyelseavi ut. Prenumerationer som betalas en månad i förskott med autogiro är löpande fram till uppsägning.

Autogiro
Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 28 :e varje månad.

Uppsägning
Du kan när som helst säga upp din tillsvidareprenumeration, vi måste dock ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du har mottagit din tidning. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för den.

Persondata
Kyrkans Tidning ges ut av Verbum AB och behandlar alla kunduppgifter elektroniskt. De används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna och andras produkter. Uppgifterna lagras och används under den tid du har en aktiv prenumeration hos Verbum AB och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Verbum AB. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt och du kan också själv begära rättelse av fel eller spärra/radera dina uppgifter genom att kontakta kundtjänst.

Ändring
Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod, anmälan till automatisk kortbetalning, anmälan till autogiro m.m., kontakta kundtjänst på e-post: prenumeration@kyrkanstidning.se eller tel: 08-462 28 50 måndag- fredag 8-17. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Skulle du i samband med utebliven adressändring inte få din försändelse, eftersänds tidningarna efter att du kontaktat oss. Vi ber dig också meddela oss ifall din e-postadress ändras.

Utgivning
Kyrkans Tidning utkommer med 46 nr varje år.

Leverans
Kyrkans Tidning strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. En absolut garanti kan inte utställas och vi ber dig som läsare att kontakta oss vid eventuella störningar i distributionen. Kyrkans Tidning ekonomiska ansvar sträcker sig till de av dig anmälda uteblivna tidningar och deras kostnad, innebärande förlängning av prenumerationen med lika många dagar tidningarna uteblivit. Reklamation av utebliven tidning ska vara Kyrkans Tidning tillhanda inom två veckor.

Utlandsprenumeration
Vid utlandsprenumeration tillkommer utlandsporto.

Uppehåll
Ett uppehåll i prenumerationen ska vara Kyrkans Tidning tillhanda senast två veckor innan för att garanterat gå igenom vid önskat datum. Ett tillfälligt uppehåll måste vara på minst två veckor. Ett uppehåll kan maximalt hållas under 6 månader i följd.

Tillsvidareprenumeration
Löpande till dess den sägs upp.

Tidsbestämd prenumeration
Gäller gåvoprenumerationer. Vid utgången prenumeration får du en fråga om du vill fortsätta ge bort prenumerationen.