Kyrkohandboken

Hur mycket har arbetet med kyrkohandboken kostat?

Hur mycket har handboksarbetet kostat totalt? Vem har burit ansvaret för att detta projekt trots ideliga misslyckanden fått fortsätta och för att kunniga medarbetare inom projektet körts över eller tvingats hoppa av? frågar Jan Nyberg

Arbetet med kyrkohandboksförslaget har präglats av avhopp, interna protester och en uppenbart otillräcklig och diffus ledning och handläggning. I elfte timmen har man nu tillsatt en externrevision, där revisionsbyrån Grant Thornton ska granska vad som gått fel och vad som egentligen försiggått bakom kulisserna. Det har alltså nu blivit tydligt att inte heller kyrkostyrelsen och biskopsmötet haft full insyn i arbetet.

Samtidigt cirkulerar nu i många kyrkopolitiska kretsar budet att handboksförslaget måste antas i kyrkomötet, inte för att det är välgjort (detta påstår väl inte ens de ansvariga själva längre), utan för att det redan kostat kyrkan så mycket pengar! Oavsett varifrån denna märkliga tankemodell kommer så sprids den i detta nu bland kyrkomötesledamöter, till och med i utskottsarbetet. Den sätter fingret på det viktigaste i detta skede, nämligen att det är dags att utkräva ansvar och full redovisning för projektet innan kyrkomötet kan gå till omröstning i frågan om handboksförslaget som få eller ingen egentligen verkar glädjas över. Detta är inga konstigheter utan allmän kutym och det allra minsta kyrkans medlemmar kan förvänta sig.

Nu är det alltså dags att lägga alla korten på bordet för handboksarbetets del. Hur mycket har handboksarbetet kostat totalt? Vem har burit ansvaret för att detta projekt trots ideliga misslyckanden fått fortsätta och för att kunniga medarbetare inom projektet körts över eller tvingats hoppa av? Och hur har ledningen sett ut, vilken information har gått fram till kyrkostyrelsen och biskopsmötet i olika skeden, och hur har man själv utvärderat och försökt åtgärda de brister i arbetet som påverkats både internt och externt samt i de två remissomgångarna? När kommer Grant Thorntons revision att redovisas i sin helhet för kyrkans medlemmar? 

Detta måste i alla händelser ske före kyrkomötets andra omgång. Och hur har man på förhand gjort allt för att försäkra sig om att inte misstankar om intressekonflikter som den mellan Verbums bolagsstyrelse och kyrkans medlems-medel ska kunna uppstå? 

Dags för vår kyrka att visa transparens och ansvarsfullhet – innan allt kommit upp ”på bordet” kan inte beslut i frågan fattas. Det blir bara pinsamt för kyrkan och kyrkokansliet om detta ska behöva klargöras efter att beslut redan fattats. Enligt tidningen ”Revisionsvärlden” ska under rubriken ”Största granskningen hittills av kritiserat projekt” Grant Thornton granska ”direktiven, ramarna och resurstilldelningen men även finansieringen och uppföljningen”

Vad som framkommer där blir avgörande för hur vi framdeles kan se på alla märkliga turer detta projekt har tagit.

Resultatet är av vital betydelse!

 

 

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken