Klockringning mot nazistmöte i Visby

Mats Hermansson

När nazisterna samlas till möte i Visby den 28 juni, mitt under Almedalsveckan, kommer Visby domkyrkoklockor att ljuda. För att markera fara när främlingsfientlighet och människohat breder ut sig men också som en markering för att jubla över alla de goda krafter som förenas i manifestation för allas lika värde. Det skriver domprosten Mats Hermansson i en debattartikel som vi här publicerar.

Det är med oro vi ser hur högerextrema och rasisitiska strömningar växer sig starka och blir alltmer synliga i det offentliga rummet, både i Sverige och i övriga Europa. I år är det tänkt att de allra mörkaste krafterna i denna bruna sörja ska få demonstrera sin omänsklighet och intolerans i Almedalen i Visby. Och detta just innan den stora demokratifesten Politikerveckan inleds. Då blir det en fråga för Visby domkyrkoförsamling, en punkt på Kyrkorådets agenda. Såklart.

Alla människor av god vilja måste nu gå samman och manifestera att vi – den stora majoriteten, står för något annat. Det riktigt allvarliga är om vi förblir tysta och låter nazister och rasister få vara de som ensamma hörs.

Vi i församlingen – i Visby och runt om i vårt land - behöver i dessa tider tydligt markera att vi står för öppenhet, mänskliga rättigheter och mångkultur. Inte sedan 30-talet har alla människors rätt och värde varit så ifrågasatt som idag. Nu är det hög tid att damma av sanningar om allas lika värde oavsett ekonomi, sexuell läggning, etnicitet, ålder, kultur, religion, storlek, färg, bakgrund, kön, klass, handikapp, ursprung, politisk åskådning, filosofisk inriktning ...

I Visby är församlingen med och ordnar en manifestation för mångfald samtidigt som nazisterna möts i en annan del av staden. Vi – alla av god vilja - ställer till med en rejäl pick-nick i mångfaldens tecken. Det är också viktigt att framhålla yttrandefrihet och mötesfrihet – varje människa och varje organisation har en okuvlig rätt att framföra åsikter som ryms inom svensk lagstiftning. Brott beivras av våra rättsvårdande myndigheter – inte av någon annan. När många är med och manifesterar allas lika värde är fred och ickevåld den naturliga vägen. 

Självklart kommer klockorna i Sankta Maria, Visby domkyrka, att ringa då nazisterna i Svenskarnas parti möts i Almedalen den 28 juni. När klockorna ringer uppmanar församlingen människor att stanna upp en stund och betänk de två skälen till att klockorna ringer:

- Klockorna jublar över alla goda krafter som möts för att manifestera människovärdet och vill samtidigt uppmuntra alla till fortsatt tjänst i kärlekens och demokratins namn. 

- Klockorna ringer för att signalera fara. Krafter som spelar på människors oro för det främmande och som strävar efter att förvrida samhälls- och människosyn är farliga. 

Det är kyrkans uppgift att i glädje jubla över det goda som sker i mänsklighetens tjänst, vart än det sker och samtidigt vara en varningsklocka när främlingsfientlighet och människohat breder ut sig. Sådan ser den kristna tron ut. Bland annat. När vi som församling kommunicerar detta vinner vi respekt i lokalsamhället och får också nya vänner. Församlingen är glad att få vara en del av denna mobilisering för kärleken.

Mats Hermansson
 • 64 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Sven Andersson

  Nu är han ute och cyklar igen! Har inte resonemangen kring den ifrågasatta
  ringningen i Jönköping, nått ut över vattnet? Kyrkklockor kallar till gudstjänst,
  (förr ringde man vid krigs- och brandfara) men annat bruk blirr missbruk.

 • pelle söderbäck

  Bra Mats Hermansson och Visby domkyrkoförsamling!!! Precis som i Jönköping ringer kyrkans klockor som jubel över alla goda krafter som vill värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Det om något är att kalla till Guds tjänst och till gudstjänst. Livet och liturgin hör ihop!!

 • Allan Karlsson

  Att det rings i kyrkklockorna extra betyder fara och eld och det är ju därför vi hör dem ringa. Tack Pelle Söderbäck för dina ord. Det är inte som Sven Andersson något miss bruk, vi ringer ju också när kungar dör. Jag var med en gång ½ timmes kungaringning. Så ringer vi in det nya året.

 • Anja Jönsson

  Tack för att ni vågar stå upp för ett humant samhälle! Känner mig stolt över att vara med i Svenska kyrkan <3 Mvh Anja Jönsson

 • Görel Gerdin

  Det är bra att kyrkan protestera mot faror. Vi bör inte vara nazister, vi bör inte försöka bota homosexuella, vi bör inte pytsa vatten på romska tiggare etc. Några goda exempel på vad vi bör protestera mot. Även Paulus använde liknande ansats när han talade om vad vi som kristna inte bör undvika: "μὴ γένοιτο· ".
  Skillnaden är att när Paulus förklarade livet efter Jesu liv hellre lutade sig mot Guds löften i GT och hos Kristus än människors egna tankar. För även om det är bra att protestera mot ex nazister kvarstår problemen som vi bör besvara med bibel och tradition, inte politik om vi vill vara kyrka: hur formulera politik med Kristus på vår sida så att ingen blir nazist? Hur ser vi till att de romska tiggarna med hjälp av evangeliet slipper tigga? Hur motverkar vi med hjälp av Guds löften att kvinnor och män bedöms olika?
  Det är alltför lätt att fastna i världsliga svar som låter bra i politiska sammanhang men inte är uttryck för kyrkan och kristen tro. Så är det med klockringning: det är billiga poänger som inte löser problemet. Hade Jesus stoppat nazister genom att varningskimba? Knappast!
  Den utan förakt för "sina fiender" kimbar med första stenen första tonen i Visby.

 • Magnus

  Nu är ju syftet vällovligt.
  Men risken är ju att en enskild, privat aktör som kyrkan använder sina kyrkoklockor på ett sätt som i princip stör omgivningen (inte bara nazisterna). Det skulle ju möjligen i framtiden kunna missbrukas, och samhället kan därför reagera negativt i framtiden. Det gäller väl helt enkelt att använda detta demonstrationsverktyg med stort omdöme. Om det används för ofta, så kommer någon samhället att avge någon slags motreaktion. Det vore nog synd... Men om man gör det vid enskilda tillfällen, så kommer nog motreaktionen att utebli.

  Är min gissning.

  Magnus

 • Martin

  Inte för att man sympatiserar med nazister. Men hur kan det komma sig att kyrkan kan bestämma vilka möten som skall tillåtas i staden?

 • Allan Karlsson

  Om jag bott i Visby så kunde den klockringningen vara för mig då jag fyller 93 den dagen. Jag är inte främlingsinriktad, jag välkomnar alla som vill vara kristna och tjäna Gud. Du ser vad jag skrivit för ett par timmar sedan. Lantbruk och kyrkväktare mina yrken.

 • Dude

  Det är bra att kyrkan tar ställning mot nazism och rasism. Tror man gör det effektivast genom att fostra barn och unga, och genom att argumentera mot åsiktsmotståndare och exponera det märkliga i deras premisser. Det är också viktigt att försöka förstå varför människor tänker som de gör. Jag vill varken stödja eller kritisera kyrkklockor och picknicks, men kyrkan är framför allt ordets tjänare, och kungsvägen till att rota upp elände i samhället är genom att förmedla goda tankemönster och idéer och hjälpa dem att växa till handlingar, karaktär, och slutligen en gemenskap i dygd.

 • anders

  Och ni har inte en aning om varför folk lämnar kyrkan ?
  En ärkebiskop som har ett muslimskt ordspråk och använder kyrkan som en förevändning att se ner på den demokratiska politiska ordningen.
  Har absolut inget över för svp men att som kyrkan ta ställning mot människors oro och stigmatisera 25% av befolkningen som rasister och främlingsfientliga,VEM har gett er rätt att kasta inte bara första stenen utan det är ett grustag ni nu öser över Svenska folket.

 • Sidor