#metoo

Majoriteten måste inse sitt medansvar

REPLIK. Ni som liknar reaktionen på #metoo för hetsjakt och drev, hur menar ni att synliggörandet av ett urgammalt strukturellt kvinnoförtryck inkluderande skuldbeläggande av kvinnors sexualitet borde se ut? frågar Agneta Lejdhamre,

Läs 1 Mos 3 och begrunda den tolkning av detta som adderat kvinna + orm + kvinnans sexualitet som orsak till utdrivandet ur paradiset. Fortsätt med 3 Mos 12 och kvinnans orenhet inför Gud i samband med menstruation och barnafödande. Hoppa raskt fram till Johannesevangeliets kapitel 8. En kvinna har ertappats med äktenskapsbrott. Jesus förlåter kvinnan. Frid och fröjd.

Men – stod det inte ertappats? Borde väl betyda att även en man var närvarande?! Vart tog han vägen?

Jo, han tilläts försvinna ut i kulisserna för att så sakteliga återkomma först i det sena 1900-talet och knappast ens då.

Genom kampanjen #metoo har det komplex av värderingar jag endast skisserat kommit till ytan. Kvinnor har påmint sig att då och då hände det och det. ”Jag sa inget, ingen frågade, ingen lyssnade”…, de flesta tog för givet att det var ungefär så det skulle vara att vara kvinna, det ingick i spelets regler… Flera tusen års bristande respekt för kvinnors kroppsliga integritet, lika många års syn på kvinnors sexualitet som något suspekt men likafullt nödvändigt för fortplantning och mannens sexuella behov har äntligen kommit upp till ytan.

Tacka för att kraften är enorm!

I kölvattnet av #metoo-kampanjen har många män känt sig oskyldigt skuldbelagda, anklagelser för manshat förekommer. Min tilltro till män är att mogna, vuxna män kan ta kampanjen för vad den är, ett vrål i vrede, sorg, kränkning, av bristande respekt, ibland avskjutet som ett skott från höften, som sådant inte alltid välriktat, men icke desto mindre välmotiverat.

Det som förväntas av män är att de som begått övergrepp ska fatta att det rört sig om just övergrepp. Alla andra, majoriteten av män, har därtill att inse sitt medansvar i den mån de blundat för övergrepp i sin närhet, fallit in i en ”grabbig” jargong, inte bemödat sig om att sätta sig in i de strukturer som bundit såväl kvinna som man i en tankevärld som placerat sexualiteten i spelet om mäns över- och kvinnors underordning.

Ni som liknar reaktionen på #metoo för hetsjakt och drev, hur menar ni att synliggörandet av ett urgammalt strukturellt kvinnoförtryck inkluderande skuldbeläggande av kvinnors sexualitet borde se ut? Vad skulle ha fått samhället att vakna upp inför de övergrepp som riktats mot kvinnors sexualitet allt sedan tidernas begynnelse?

Mer inom samma ämne
#metoo
#metoo
#metoo
#metoo
#metoo