Kyrkomusiker

Musiktraditionen monteras ner i kyrkan

Det är förvånande och skrämmande att kyrkostyrelsen, med undantag av fyra ledamöter, inte hörsammat opinionen, remissinstanserna och utredningspromemorian när det gäller hur målet om duktiga och välutbildade kyrkomusiker ska uppnås, skriver Domkyrkoorganisternas förening.

Det är med glädje som vi kan konstatera att kyrkostyrelsen lyssnat på de mycket goda skäl som funnits för att införa nya och korrekta titlar på de olika examensnivåerna för kyrkomusiker. Dock verkar det ha smugit sig in ett sakfel i artikeln. Titeln domkyrkoorganist kommer att finnas kvar men det krävs att man är försteorganist för att kunna få tjänst som domkyrkoorganist.

Lika glädjande är att kyrkostyrelsen vill ha duktiga och välutbildade kyrkomusiker i våra kyrkor.

Det är därför både förvånande och skrämmande att samma grupp, med undantag av fyra ledamöter, inte hörsammat opinionen, remissinstanserna och utredningspromemorian när det gäller hur dessa goda mål ska uppnås.

Den argumentation som tycks råda i gruppen är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Flera av oss i föreningen har under många år arbetat som lärare vid kyrkomusikerutbildningar och/eller som utbildningsledare vid samma utbildningar. En klar och tydlig tendens är att studenterna inte går klart sin utbildning eller tar ut sitt fullständiga slutbetyg. Skälet är nästan alltid detsamma. De behöver inte papperet för de får jobb ändå.

Det har skapats ett ointresse hos en stor grupp studenter att få behörigheten. Som ett resultat av detta faktum präglas kåren av en håglöshet, identitetskris, saknad yrkesstolthet etc. Det finns liksom ingen morot.

En otillräcklig grundutbildning omöjliggör dessutom vidareutbildning inom yrket.

Om behörighetsförklaring återinfördes skulle vi få fler musiker som går färdigt sin utbildning. Vi skulle därmed få fler kyrkomusiker på arbetsmarknaden med full behörighet, vilket är allas mål.

Dessvärre delar vi inte Wanja Lundby-Wedins uppfattning om hur verkligheten ser ut.

Den kompetens hon tillskriver varje enskild församling finns inte i den omfattning som hon påstår och dessutom saknas kunskap och förmåga att validera utländska betyg.

Det är ett verklighetsfrånvänt och dåligt argument när kyrkostyrelsen blandar in andra yrken i diskussionen. Det är för oss en gåta och förefaller helt irrelevant.

Svenska kyrkan demonterar effektivt och medvetet en månghundraårig musiktradition i landets alla kyrkor.

Mer inom samma ämne
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker