68-kyrkan

Tolka inte allt i ideologiska termer

REPLIK. Det finns en risk med att vi tolkar allt i världen i enbart ideologiska termer, till exempel för eller emot kommunism. Risken är att vi då går in i en ateistisk historiesyn, skriver Axel W Karlsson.

Gunnar Hyltén-Cavallius är förvånad över att jag “talar om Guds hand i samband med de omfattande övergreppen mot den egna befolkningen i kommunismens namn och för den goda sakens skull.”

Men jag avser inte ett ögonblick att relativisera, urskulda eller försvara de ohyggliga övergrepp som begicks mot människor i kommunismens namn. Men inte ens den mest bestialiske eller konsekvente diktator kan helt utesluta Gud ur världen: “Han låter sin sol lysa över både goda och onda, och låter der regna över både rättfärdiga och orättfärdiga” säger Jesus i bergspredikan.

Det som gäller Guds handlande i naturen gäller också det som Gud låter ske i samhälle och kultur: “Härskare har han störtat från deras tron och ringa män har han upphöjt. Fattiga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat bort med tomma händer.” (Luk 1)

Det finns en risk med att vi tolkar allt i världen i enbart ideologiska termer, till exempel för eller emot kommunism. Risken är att vi då går in i en ateistisk historiesyn och såväl förlorar förmågan att ana Guds verk i världen som förmågan att tyda tidens tecken. Det är därför jag skriver: “det som hände i Kina under och efter Mao: det ”kan inte reduceras till brott, orättfärdighet och förtryck”.