Varför en bok om islam som julhälsning?

Till ärkebiskop Anders Wejryd: Ledamöter i det tillträdande kyrkomötet fick i adventstid en överraskande julhälsning. Det handlar om boken ”Möten med islam”, där du har skrivit förordet.

I boken finns en ytlig genomgång av islams grunder och förslag på olika diskussionsfrågor som: ”Kan vi som kristna hålla med om att Muhammad är den siste profeten? Ska vi tala med varandra som troende bröder och systrar eller ska vi fortsätta låta vår rädsla styra och tala om varandra?” Förutom frågornas ofta polariserade och uppfostrande karaktär, får man väl dessutom förutsätta att engagerade i kyrkan redan har elementär kunskap om islam.


Följande påståenden ger anledning till frågor: ”Troende människor är [i] grunden ganska lika, särskilt när de vuxit upp inom samma kultur och språkområde. Troligen är det större likheter mellan en svensk muslim och en svensk kristen, än mellan en svensk kristen och en kristen från en helt annan del av världen, med ett annat språk och med andra vanor.”

Är inte tron på Jesus som Kristus något som skapar gemenskap mellan människor? Julen förenar ju alla kristna. Varför ifrågasätta samhörigheten mellan kristna människor från olika delar av världen? Är inte denna gemenskap – oberoende av språk och nationsgränser just nu i tider av förföljelser av kristna i världen – extra angelägen för oss kristna i Sverige att värna och stärka? Vore inte stöd och fördjupade kontakter med de ortodoxa kopterna och Syriens kristna viktigt att lyfta fram? Inte minst här hemma i ett läge då många efter flykt från krig och förföljelse har blivit svenska medborgare.

Vilka ekumeniska signaler sänder denna julhälsning? Om vi kristna inte förstår varandra bör vi väl uppmanas att ta det på allvar – och att göra bättring?
Varför skickas en bok om islam som julhälsning? Det är väl i inkarnationens, evangeliets och frälsningens glädje som vi hälsar varandra till jul?

Johanna Andersson
POSK, ledamot av det tillträdande kyrkomötet Göteborgs stift
Ola Mårtensson
Kristdemokraterna, stiftsfullmäktigeledamot i Stockholm och ersättare i kyrkomötet
Jerker Schmidt
Fisk, ledamot av det tillträdande kyrkomötet Göteborgs stift

 • 48 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Johannes

  Tror det är viktigare att kristna samfund först och främst lär sig att se det som förenar kristna kyrkor i stället för att först och främst se skillnaderna som skiljer dem åt innan man söker trosgemenskapen utanför den kristna kyrkans budskap. Möjligheten till ett mellanmänskligt möte finns väl alltid utan att man behöver vandra in i synkretismens trosskugga där sanningen visserligen kan bli betydligt bekvämare men samtidigt väldigt otydlig och suddig i bekvämlighetens och dialogens namn.

 • Malin Fagerlind

  Tack Johanna, Ola och Jerker för att ni är vakna och varnar! Den tillträdande ärkebiskopen Antje Jackelén har ju valt orden "Gud är större" som sina (även om hon hänvisar till ett av Johannesbreven).

  Svenska kyrkans ledning verkar flirta med islam. Det gör också megakyrkopastorn Rick Warren.

  http://www.vaknasverige.se/tag/rick-warren/

  I Bibeln kan vi läsa om hur hela världen kommer att samlas under en politisk/religiös ledare som kalas för Antikrist. Vi kommer bara närmare och närmare den punkten.

  Håll er nära Jesus och fortsätt att stå upp för Ordet! Han kommer snart!! :))

  Guds välsignelse och en välsignad julhelg önskar jag er och mina medkommentatorer.

 • Margareta P å Österlen

  Naturligtvis måste människor tala med varandra. När det går. Bättre att diskutera än att slåss, såvitt jag förstår. Och förutsättningen, åtminstone som verksam herde inför Gud, Vår Fader, i Jesu Kristi namn, förutsättningen för att kunna samtala på ett konstruktivt och sant sätt är naturligtvis att man är väl medveten om både det som förenar och det som skiljer.
  Vad är det t.ex. som skiljer en vanlig kristet troende från de kristdemokrater som är politiskt verksamma i en allians som är för mer pengar i den egna plånboken framför kristen barmhärtighet och därför valt att utförsäkra hjälpbehövande medmänniskor, sjuka och arbetslösa, till ekonomisk misär? Kanske Ola Mårtensson kan svara på min fråga... Margareta Persson å Österlen

 • Lars

  Jag gick ur Svenska Kyrkan i höstas. Ni kanske förstår varför... Denna suicidala flathet mot islam är sjuk!

 • Nils Hultkvist

  Angående Islams inställning till kristendomen.

  "När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 9:5)"

  ”Bekämpa dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk, tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga. (Koranen 9:29)"

  Det finns mängder av verser av det här slaget som alla går ut på att Islam skall vara i ständigt krig med den icke-muslimska världen tills dess att man lyckas dominera allt och alla.

  Verser av det här slaget är grundläggande för islams relation till både judar, kristna och ”avgudadyrkare” Och dom gäller också rent generellt över tid, (”Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända fram till dess att ni tror på den ende Guden”, Koranen 60:4)

  Och här ger man bort en bok om Islam i Julklapp. Man tar sig för pannan.

 • Willy Timeless

  Jag tror på Budhism, jag är med i Svenska kyrkan enbart för att stödja kyrkan för att det är vad mitt land Sverige är grundat på. Mer och mer har jag börjat överväga att gå ur svenska kyrkan och händelser som dessa där Kyrkan, den kristna rörelsen ska ge hän för Islam och man väljer att anse att Kristendomen olika för att språken är olika. Det är skrämmande och steget att gå ur ökar i rasande takt. Min tro är att Kyrkan måste våga visa makt och avståndstagande till Islam inte tvärtom. Islam är inte Kristendom, det är inte ens nära varandra eller det minsta släkt med varandra så sluta behandla Islam som någonting man ska värna om från Kyrkans sida.

  // Ett steg ifrån att lämna kyrkan

 • kriss

  Håller hela kyrkan på att konvertera eller?

 • Mikael

  Precis som de skriver, nu när kristna är den mest förföljda religionen i världen bör vi kristna lära känna och känna solidaritet med varandra och inte med falska religioner.

 • Björn Backengård

  Ni skriver att "... får man väl dessutom förutsätta att engagerade i kyrkan redan har elementär kunskap om islam." Där har ni säkert fel.

  Propagandan mot Islam har hamrat in bilden av självmordsbombare och terrorism, och den har naturligtvis gett resultat. För egen del litar jag på de muslimer som tålmodigt, gång på gång, förklarar att terrorn inte har med Islam att göra.

  Det går inte diskutera Islam utan att se världsläget. Världen runt finns utsatta människor som har Islam på sin sida, och därför är världens nu farligaste makter rädda för Islam. Det är dessa makter som i bakgrunden ligger bakom terrorattentaten, vilka sedan används i hetsen mot Islam. Samma sorts utsatta människor, tvåtusen år tidigare i det romerska imperiet, hade Jesus på sin sida.

  Man ska också tänka på att vissa behöver en fiende att skrämmas med, och då måste de ju hitta på något.

  Jag har inte läst boken men antar att den ger kunskaper och en motbild till den illasinnade propagandan. I så fall är det en fin gest till muslimerna att vi vill bättra på bilden!

 • Aenglisc Yeoman

  Hemskt. Wejryd verkar stå för lite annat än hädelse och apostasi. Hur kan man som kristen ens föreställa sig att Muhammed kunde vara den siste profeten? Eller att svenska kristna har mindre gemensamt med sina kristna trosfränder runtom i världen än med muslimer i Sverige -- en religion som förnekar kristi gudomlighet och, ja, kristi korsfästelse. Detta är vansinnigt!

 • Sidor