Vi vill bryta normen om två kön

Som kristen barn- och ungdomsorganisation har vi ett uppdrag att ifrågasätta det som i vårt samhälle är förtryckande.

Svenska kyrkans unga arbetar för att tänka normmedvetet och diskuterar de inpräntade normer som både kan exkludera och såra våra befintliga och potentiella medlemmar. Därför känns det viktigt för oss att ha tre alternativ; ”tjej”, ”kille” och ”annat”, i vårt medlemssystem.

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Öppen gemenskap är ett av våra kärnvärden. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår organisation, vi vill ge alla möjligheten att uppleva gemenskapen som slår rot när vi tillsammans upptäcker och delar den kristna tron.

Vi ser det som ett av våra uppdrag att ifrågasätta förtryck samt att se och upprätta dem som är osynliggjorda, vilket är ett uppdrag som tydliggörs genom hela kyrkans historia. Jesus ger människor upprättelse i evangelierna och ifrågasätter det stigma som samhällets normer då skapade. På 1500-talet ifrågasatte Martin Luther den västliga kyrkans strukturer och lekmännens roll i kyrkan. Under 1900-talet växte de befrielseteologiska rörelserna i Latinamerika fram, och de växer fortfarande. I varje samhälle finns det sådant som exkluderar den som söker sig till kyrkan och det är vårt uppdrag att motverka det som kan hindra människans längtan efter Gud.

Det är med detta uppdrag i tankarna som vi har lagt till ett tredje alternativ, som vi kallar ”annat”, på könsfrågan i vårt medlemssystem och på våra medlemsblanketter.

Frågan om tvåkönsnormen som säger att det bara finns två kön, man och kvinna, är en utbredd norm i vårt samhälle. Det är en norm som behöver brytas då det finns människor som inte identifierar sig med något av de två alternativen. Begreppet kön är komplicerat; det handlar inte bara om biologiskt och juridiskt kön, utan också om mentalt kön, det vill säga vilket kön personen själv identifierar sig som. Det här är en viktig fråga, framför allt för att öka våra medlemmars normmedvetenhet. Det tredje alternativet ”annat” handlar helt enkelt om inkludering och öppenhet.

Svenska Kyrkans Unga har fortfarande mycket att arbeta med när det gäller normmedvetet arbete, men vi gör vårt bästa för att ligga i framkant. Därför deltog vi i projektet Religion hjärta hbt, som avslutades 2012. Det är också därför vi har valt att, tillsammans med Sensus studieförbund, förvalta utbildningskonceptet Rutbildningar som togs fram under projektet. Rutbildningarna ger grundläggande kunskap kring sexualitet och könsidentitet och skapar också former för att prata om vad som händer när föreställningar kring kön, sexuell läggning och identitet möter upplevelser av religiös tro.

Som en del av Svenska kyrkan hoppas och tror vi att Svenska kyrkan runt om i landet diskuterar, utbildar sig och tar ställning för en mer normmedveten kyrka.

Amanda Carlshamre
förbundsordförande
Svenska kyrkans unga

Johan Boj Garde
vice förbundsordförande
Svenska kyrkans unga

 • 110 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Karin Ranieli

  En mycket sorglig läsning!

 • Nikodemus Sanningssägaren

  Är det inte att ifrågasätta skapelsen? Till man och kvinna skapade han dem? Uppmuntra människor att acceptera den dem är istället för att vara någon annan istället. Jag sätter mig emot att man orsakar förvirring av kön hos ungdomar idag, och detta tycks även det vara ett steg i fel riktning. Har tidigare varit medlem i Svenska Kyrkans Unga, men har lämnat den av flera anledningar. Och när jag nu läser detta finner jag ingen som helst anledning att återuppta det...

 • Anders

  Bra & amen!

 • Fredrik N

  SKU borde läggas ned.

 • medlem

  "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem." Står det i en gammal bok som somliga vill förpassa till historiens skräphög...

 • Peter Plars

  HBTQ rörelsens yttersta mål är att avskaffa könsbegreppet både juridiskt och som begrepp hos allmänheten.
  En metod är att peka ut några som mår dåligt när de "tvingas" ange vilket kön de tillhör.

  Man kan ha som mål att avskaffa självklara normer som gällt i årtusenden men man inser inte att normer också har en positiv betydelse för de flesta människor.

  Svenska kyrkans unga får säkert själva bestämma sina projekt men detta "projekt" känns vida avlägsen missionsbefallningen och den ordning Gud har gett mänskligheten.

  Allt som HBTQ rörelsen hittills fått igenom alla sina mål och hur otroligt det än verkar idag så kan de även lyckas med detta. De liberala krafterna i kyrkan verkar vilja hjälpa till.

  Blir den nya moderna kyrkan egentligen en del av HBTQ-rörelsen och en organisation som bara driver olika rättighetsprojekt?

 • GE

  Föga förvånande går Svkys "unga" i bräschen för att avskaffa de få rester av traditionell kristen antropologi och lära som fortfarande (med ljus och lykta) går att finna hos den postkristna organisationen som kallar sig för den "Svenska kyrkan"!

 • Tina

  Underbar läsning! Mer kärlek och mindre dömande!

 • Karin Janfalk

  Det är helt enormt vad denna "fråga" fortsätter att uppröra. Jag tänker att ingen av de som brukar kommentera denna i lite negativare ordalag lever nära en HBTQ-människa. Om en annan kommer nära rent relationellt upptäcks ofta att detta att vara människa är gott nog. Vi kan ju inte vara helt övertygade om att om Bibeln hade skrivits idag tolkningen av människans kategorisering av man och kvinna hade varit självklar. Idag har vi mer kunskap och erfarenhet, vilket jag vill tro vi har därför att Gud hela tiden hjälper oss att borra djupare i vad det är att vara människa. Själv är jag inte så intresserad av att kategorisera mig som kvinna utan tycker det är alldelse lysande att få vara människa! Förfasa dig du som vill, det kan jag leva med men jag kan inte leva med att någon vill ha tolkningsföreträde i någon annan människas liv! Tack Svenska Kyrkans Unga för mod och kärlek!

 • GSn

  Tänk att Gud inte var medveten om sitt misstag när han, enligt Bibelns skapelseberättelse, skapade dem till man och kvinna!
  Och tänk att just Svenska Kyrkans Unga skulle få vara de som korrigerar vår Herrens fatala misstag!
  Hybris???

 • Sidor